Brief Kunstgeschiedenis

Aan:

    • College van Bestuur UvA
    • Decaan Faculteit Geesteswetenschappen, de heer prof.dr. F.P.I.M van Vree

Pleidooi van deeltijdstudenten Kunstgeschiedenis tégen de voorgenomen bezuinigingen op de UvA, en vóór behoud van de kwaliteit van de opleiding Kunstgeschiedenis.

Amsterdam, 13 April 2015.

Geachte dames en heren,

In de afgelopen maanden hebben wij, deeltijdstudenten Kunstgeschiedenis, ons grote zorgen gemaakt over de voorgenomen bezuinigingen op de UvA en het effect daarvan op de opleiding Kunstgeschiedenis. Hierbij lichten wij onze bezorgdheid toe.

Wij constateren dat:
– het bestuur tot nu toe geen openheid van zaken heeft gegeven over de oorzaken van het plotselinge financiële tekort van de UvA in het algemeen, en in hoeverre deze zijn terug te voeren op de faculteit Geesteswetenschappen of op de vakgroep Kunstgeschiedenis,
– er door het bestuur geen visie is geformuleerd over inkomsten en uitgaven voor de korte en de lange termijn waarbij de oorzaken van het financiële tekort worden aangepakt,
– in tegendeel: het erop lijkt erop dat de voorgenomen bezuinigingen vooral zijn gericht op korte termijn mogelijkheden zoals het niet verlengen van tijdelijke contracten van docenten. Een derde van de onderwijsuren Kunstgeschiedenis wordt door tijdelijke medewerkers gegeven. Deze maatregel zal dus grote negatieve gevolgen hebben voor het onderwijs.
– het uiterst onwaarschijnlijk is dat een plotseling financieel tekort kan zijn ontstaan door een te groot aantal tijdelijke contracten voor docenten, aangezien dit aantal de afgelopen jaren niet substantieel is uitgebreid en het aantal instromende studenten Kunstgeschiedenis stabiel is. Een vijfde van de studenteninstroom bij Kunstgeschiedenis is deeltijdstudent, wij vormen daarmee een substantiële bron van inkomsten.
– het aantal uren onderwijs voor het komend studiejaar (2015-2016) op hetzelfde niveau ligt als voor het lopende studiejaar, de uren zijn reeds toegewezen,

Wij hebben grote waardering voor de kwaliteit van het kunstgeschiedenisonderwijs op de UvA. Een belangrijke factor daarin is dat er – naast de vaste staf – vaak wordt lesgegeven door docenten die deskundig zijn op een eigen deelgebied. Dit brengt met zich mee dat er veel (gast)docenten zijn met part-time aanstellingen of urencontracten. Omdat de universiteit bij uitstek een kennisinstelling is, zijn de docenten het belangrijkste kapitaal van de opleiding. Het behoud van deze kwaliteit moet te allen tijde voorop staan. Het niet verlengen van alle tijdelijke contracten zou een grote aanslag betekenen op de kwaliteit van het onderwijs. Wij zijn het hier dan ook niet mee eens.

Tegelijkertijd kan het onderwijs uiteraard altijd worden verbeterd. Wij als studenten hebben graag meer dan nu ook een stem daarin. Alleen al het feit dat deze bezuinigingen voor ons als studenten als een verrassing komen, onderstreept dat een meer transparante en democratische bestuursstructuur nodig is. Wij juichen het dan ook toe dat een onafhankelijke commissie de democratie op de universiteit gaat onderzoeken.

Daarnaast pleiten wij voor:

– Het herstellen van de rust op de universiteit door de bezuinigingen één jaar uit te stellen,
– Dat betekent: de reeds toegewezen onderwijsuren in het studiejaar 2015-2016 laten verzorgen door de docenten die daarvoor het meest deskundig zijn, dus: alle tijdelijke contracten met een jaar verlengen.
– Openheid van zaken te geven over de oorzaak van het financiële tekort,
– Te komen met een plan voor zowel de korte als de lange termijn om de universiteit financieel gezond te maken, waarbij bezuinigingen in verband worden gebracht met de oorzaken van de tekorten.
– Daarbij de kwaliteit van het onderwijs voorop te stellen en voor de opleiding Kunstgeschiedenis een systeem hanteren waarbij het aantal specialistische docenten tenminste gelijk blijft (waar nodig met vaste of tijdelijke part-time contracten).
– Bij de verdere ontwikkeling van het onderwijs de stem van de studenten zwaarder laten meewegen dan nu het geval is.
– Specifiek voor deeltijdstudenten geven wij u mee dat het 8-8-4 systeem erg ongunstig voor ons is. In januari en juni moet full-time worden gestudeerd, en dat is voor velen van ons niet mogelijk. Het is daarmee onmogelijk geworden om bepaalde vakken te volgen, en het studietempo is hierdoor vertraagd.

Op 8 april vernamen wij uit de media dat er twee onafhankelijke onderzoekscommissies worden ingesteld naar het financieel beleid en naar de democratie op de universiteit. Dit is een goede eerste stap, maar nog geen oplossing. Wij verzoeken u bovenstaande punten ter harte te nemen en ook als uitgangspunt mee te geven aan de twee onderzoekscommissies. Ook verzoeken we u om ons een inhoudelijke reactie te geven op deze brief.

Met vriendelijke groet, deeltijdstudenten Kunstgeschiedenis,

Clasien Slebos
Ina Lieshout
Rolf Laimbock
Jaap van den Berg
Vera van de Nieuwenhof
Lia Kijzer
Emmy Meester
Ellen van Caldenborgh
Linda Cerneus
Margo Hekstra
Arno van Hoeven
Marjan Schraven
Annelies Frequin
Carolus van Doornen
Ivonka Ciepielak
Rick Boerman
Christine van Royen
Fred Meulenbelt

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Geen categorie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.