Brief aan de CSR over de benoemingsprocedure

Met dit document willen wij, Humanities Rally, De Nieuwe Universiteit en de University of Colour, ons standpunt ten opzichte van de benoemingsprocedure zoals nu vastgesteld articuleren. Wij willen graag de Centrale Studentenraad ondersteunen in de onderhandelingen met de Raad van Toezicht en onze visie op het sollicitatieprofiel delen.

Ten eerste is het voor ons belangrijk dat de commissie Democratisering en Decentralisering haar werk niet voor niets doet. Dat betekent concreet dat wij willen zien dat de nieuwe bestuurders zich gebonden weten aan de uitkomsten van deze commissie, wat die uitkomsten ook mogen zijn. De RvT lijkt zich op dit moment niet gebonden te voelen aan de uitkomsten van de Democratisering en Decentraliseringcommissie, maar het College van Bestuur als bestuursorgaan heeft zich eraan gecommitteerd. Het is daarom niet meer dan logisch dat nieuwe leden dit ook doen. De RvT mag niet door een gehaaste procedure voorbijgaan aan de democratische afspraken die er zijn gemaakt. Mocht de RvT dit wel willen proberen, is weerstand gerechtvaardigd.

Ten tweede is het voor ons – in het kader van democratie op de universiteit – noodzaak dat de leden van de sollicitatiecommissie die door de medezeggenschap worden voorgedragen een gelijke stem hebben in het goedkeuren of afkeuren van een bepaalde kandidaat. Hoewel dit reeds logisch volgt uit de toezegging van de RvT dat alle medezeggenschapsorganen leden aandragen voor de sollicitatiecommissie, willen wij dit expliciet vastgelegd hebben vóór de start van de procedure.

Ten derde willen wij in het kader van transparantie dat het advies dat de medezeggenschap geeft over de kandidaat openbaar wordt en dat de kandidaat zich voor de benoeming zal presenteren aan de academische gemeenschap. Hoewel wij begrijpen dat het voor sollicitanten mogelijk moeilijk is te solliciteren wanneer alles meteen openbaar is, is het voor ons belangrijk om te zien dat een sollicitant bereid is verantwoordelijkheid te nemen tegenover de academische gemeenschap waarmee gewerkt moet worden als hij of zij plaatsneemt in het CvB. Het is voor ons belangrijk dat dit punt tot onderdeel van het sollicitatieprofiel wordt gemaakt.

De CSR heeft goed werk geleverd in het democratiseren van de benoemingsprocedure. Toch zijn wij van mening dat er meer tijd nodig is voor het grondig en effectief consulteren van de academische gemeenschap. De RvT heeft de gehele verantwoordelijkheid voor het betrekken van de academische gemeenschap bij het tot stand komen van het sollicitatieprofiel op de CSR afgewenteld; om deze mogelijkheid tot democratie goed te benutten, moet de CSR hier meer tijd voor krijgen. Want één consultatiemoment, noch onder tijdsdruk functionerende focusgroepen, mogen niet door de RvT aangegrepen om zichzelf een schijn van democratische legitimiteit te bezorgen. Het lijkt ons van groot belang het profiel en de procedure zo democratisch mogelijk vorm te geven opdat het geheel in lijn is met de democratische eisen die afgelopen jaar door de academische gemeenschap zijn geformuleerd.

Tenslotte zijn wij van mening dat de RvT als zodanig het democratische proces ondermijnt.
Want waarom zou een niet-verkozen orgaan als de RvT, die zelf zo goed als niet betrokken is bij de dagelijkse gang van zaken op de universiteit, een grotere stem mogen hebben bij zoiets wezenlijks als de benoeming van nieuwe bestuurders, dan de medezeggenschapsraden die direct voortkomen uit de academische gemeenschap? De medezeggenschapsraden daarentegen zijn democratisch verkozen en staan voor openbaarheid, transparantie en inspraak. Zij zouden precies daarom een grotere stem moeten hebben in de benoemingsprocedure. Mocht de RvT voorbijgaan aan de legitieme eisen van de CSR, zullen wij de CSR altijd steunen in de strijd voor democratie.

Humanities Rally
De Nieuwe Universiteit
University of Colour

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Files

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.