Categorie archief: Acties

Demo: Ontruim De Managers

Komende maandag 11 april is er een demo. We beginnen om 15.00 voor Crea op Roeterseiland om vanaf daar naar het maagdenhuis te lopen.

Voor meer info en last-minute updates: https://www.facebook.com/events/974212505993218/

Een jaar geleden werd het Maagdenhuis hardhandig ontruimd. De beroepsbestuurders in het College van Bestuur bleken consequent niet in staat deze universiteit op een goede manier vorm te geven. Na de ontruiming is voorzitter Louise Gunning opgestapt, maar direct bleek dat de beroepsbestuurders in het College niet het enige probleem waren: na het vertrek van Gunning trad de Raad van Toezicht naar voren. Nog meer beroepsbestuurders die zich – ondanks de naam “toezichthouders” – actief bemoeien met beleid en vanaf minuut één alle democratisering van de universiteit hebben tegen gewerkt. Zo lijkt het vertrek van Hans Amman voort te komen uit een conflict met de voorzitter van de Raad van Toezicht (Atzo Nicolaï) over de bestuurlijke samenwerking van de UvA en HvA. De Raad van Toezicht heeft bestuurders benoemd via een intransparante procedure waar wij het in het geheel niet mee eens zijn. We hebben vanaf het begin geprobeerd via de formele kanalen de procedure te veranderen, maar werden daarin structureel tegengewerkt door de Raad van Toezicht (lees hierover meer op https://humanitiesrally.com/2016/03/24/open-brief-aan-de-rvt)
Deze Raad van Toezicht past niet op de UvA, en het instituut van de Raad van Toezicht past niet op een universiteit: wij academici zijn goed in staat zélf onze universiteit vorm te geven, daarvoor hebben we geen beroepsbestuurders nodig. Sterker nog, die werken ons alleen maar tegen. Daarom roepen wij om het vertrek van de Raad van Toezicht en alle beroepsbestuurders van de Universiteit.

———-English———

A year ago the Maagdenhuis was violently evicted. The professional managers in the Executive Board consequently showed they were not capable of managing this university in the right way. After the eviction president of the Executive Board Louise Gunning quit, but it immediatly became clear the professional managers in the CvB weren’t the only problem: after Gunning’s resignation the Supervisory Board stepped in. Even more professional managers who – although their name is “supervisors” – are actively meddling in making policy and who have been working against the democratization of the university from the first moment. The resignation of Hans Amman (vice president of the Exectutive Board) seems to be a result of a conflict with the president of the Supervisory Board (Atzo Nicolaï) concerning the managerial merging of the UvA and HvA. The Supervisory Board has also nominated new members for the Executive Board in an intransparent procedure that we have opposed from the start. From the start we have tried to alter that procedure through the official ways, but were structurally opposed by the Supervisory Board (read more about that here: https://humanitiesrally.com/2016/03/24/open-brief-aan-de-rvt).

This Supervisory Board is not suited for the University of Amsterdam, and the institution of a Supervisory Board isn’t suited for a university: we, academics, are very well capable of creating our university. Indeed, the professional managers are only working against us. Therefore, we call for the resignation of this Supervisory Board and the abolishment of the institution Supervisory Board and all professional managers.

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Acties, Geen categorie

Toekomst in de talen | 25 april

Een talenstudie is meer dan woordjes stampen. Je leert ook veel over cultuur, geschiedenis, politiek en literatuur. Waar heeft een Italiaan het over als hij je voor ciambella flaccida uitmaakt? Wat hebben de sprookjes van Grimm te maken met het verschil tussen peper en Pfeffer? Waarom is Poetin in Rusland zo populair?

Op zaterdag 25 april beantwoorden de talenstudenten van de Universiteit van Amsterdam alle vragen over de toekomstperspectieven van een talenstudie. Volg mini-colleges en taalspecifieke meet&greets. We hebben oud-studenten en docenten uitgenodigd om te vertellen over wat je met een talenstudie kunt worden, of je stage loopt tijdens de studie, of je naar het buitenland gaat en over hoe je je goed voorbereidt op de arbeidsmarkt. De afgestudeerden vertellen over hun werk als bijvoorbeeld vertaler, journalist of diplomaat.

Ook komt geoloog en schrijver Salomon Kroonenberg vertellen over zijn liefde voor talen. Daar schreef hij zelf al eerder over:
“Op het gym in Middelburg had ik alle talen gedaan die je er kon kiezen: Latijn, Grieks, Hebreeuws, Nederlands, Frans, Duits, Engels en Italiaans, maar omdat mijn taalhonger nog niet was gestild ging ik ‘s avonds naar Russische les en in het weekend leerde ik Fins bij een Finse domineesvrouw in Kats.”

Heb je net zo’n liefde voor de talen of voor één taal? Ga dan voor verdere informatie en het aanmeldformulier over deze bijeenkomst naar www.uva.nl/toekomstindetalen. Heb je je al ingeschreven voor een talenopleiding aan de UvA, dan vormt deze dag een uitstekende gelegenheid om je toekomstige docenten en medestudenten te ontmoeten. Een facebook evenement kan je hier vinden.
Graag tot ziens op zaterdag 25 april!,
Humanities Rally & Universiteit van Amsterdam

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Acties

PROTESTMARS VOOR DEMOCRATISCH HOGER ONDERWIJS

[For English see below]

De bezetting van het Bungehuis is voorbij, maar de strijd voor meer democratie op de universiteit gaat verder! Ook Humanities Rally protesteert daarom morgen met tal van studentenorganisaties voor een betere universiteit. Morgen laten we zien dat heel de academische gemeenschap inspraak op beleid wil. Kom allemaal en steun het protest!

Bestuurders hebben de afgelopen jaren de toenemende onvrede van studenten en medewerkers keer op keer genegeerd. De terugkerende protesten tonen aan dat studenten en medewerkers niet serieus worden genomen. Hun stem wordt niet geïntegreerd in de besluitvorming en belangrijke besluiten worden over de rug van studenten en medewerkers genomen.

Het is nu tijd om een signaal af te geven aan het bestuur van de UvA en de rest van Nederland. Als kennisinstituut vervult de universiteit een fundamentele rol in de maatschappij. Met onze acties willen we een belangrijk debat aanwakkeren over de structuur en toekomst van ons onderwijs.

Kom op woensdag 25 februari om 17:00 uur naar het Bungehuis in Amsterdam loop mee voor meer democratie in het hoger onderwijs. Hier het evenement.

Voorlopige Organisatoren:

De Nieuwe Universiteit – voor een democratische universiteit
Humanities Rally UvA
ASVA studentenunie
Centrale Studentenraad
Landelijke Studenten Vakbond – LSVb
Kritische Studenten Amsterdam
ROOD, jong in de SP
DWARS Amsterdam
Jonge Democraten Amsterdam
Piratenpartij [NL]
Jonge Socialisten Amsterdam
Faculteitsvereniging ALPHA
Ons kritisch alternatief
Studentenpartij LIEF
Studentenpartij Uvasociaal
Studentenpartij Mei
Philosophy Ground EUR
Faculteitsvereniging FMG

———–English———–

The last couple of years increasing discontent among students and employees has been ignored by university managers. As discontent increases, students’ protests multiply. Yet our claims are not taken into consideration; our voice is not integrated in the process of policy making and important decisions concerning the future of our education are taken behind closed doors.

The time has come to send a critical and necessary message to the executive board of the UvA and the Netherlands. As a scientific institute the university plays an essential role in society. With these actions we want to stimulate an important debate concerning the structure and future of education.

Join us on the 25th of February in Amsterdam to march for more democracy in higher education.

Current organizers:

De Nieuwe Universiteit – voor een democratische universiteit
Humanities Rally UvA
ASVA studentenunie
Centrale Studentenraad
Landelijke Studenten Vakbond – LSVb
Kritische Studenten Amsterdam
ROOD, jong in de SP
DWARS Amsterdam
Jonge Democraten Amsterdam
Piratenpartij [NL]
Jonge Socialisten in de PvdA
Faculteitsvereniging ALPHA
Ons kritisch alternatief
Studentenpartij LIEF
Studentenpartij Uvasociaal
Studentenpartij Mei
Philosophy Ground EUR
Faculteitsvereniging FMG

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Acties, Updates

Demonstratie Humanities Rally en bezetting door ‘De Nieuwe Universiteit’

Het Bungehuis is bezet door een groep activistische studenten van “De Nieuwe Universiteit” Dit uit protest tegen het beleid van de UvA, dat de kwaliteit van het onderwijs steeds verder beschadigt. Zij verzetten zich onder meer tegen de bètafusie en de FGw-slachting, en eisen meer democratie en autonomie op de universiteit.

Gezien de inhoudelijke overeenkomsten steunt Humanities Rally  deze eisen en daarmee de bezetting. Onze eigen demonstratie keerde zich tegen het nieuwe Profiel 2016 met als tweede doel solidariteit te betuigen met de bezetters.

Voor alle artikelen in de pers, zie onze perslijst.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Acties, Updates

AANSTAANDE VRIJDAG: Demonstratie tegen het nieuwe Profiel 2016

10733937_747066555363456_4572271403744168371_o

DEMONSTRATIE VRIJDAG 11:00 BINNENGASTHUISTERREIN

De tijd voor actie is aangebroken! De nieuwe houtskoolschets “Profiel 2016” wordt niet geaccepteerd door Humanities Rally. De adviezen van de werkgroepen zijn zeer selectief in het nieuwe profiel gebruikt, en de alternatieve plannen van verscheidene professoren volstrekt genegeerd.

Ook wordt er verwezen naar de “laksheid” van studenten om de keuze voor het destructieve bezuinigingsbeleid te legitimeren. Ten slotte wordt er geen openheid van zaken gegeven, ondanks beloftes van de decaan. Dit is onacceptabel. Humanities Rally roept daarom op tot actie!

Op vrijdag 13 februari zullen wij een demonstratie organiseren die zal starten op het Binnengasthuis terrein. Als je net als wij volwaardige, kwalitatief hoogstaande studies wil behouden, zorg dan dat je er vrijdag om 11 uur bij bent!


DEMONSTRATION FRIDAY 11 AM BINNENGASTHUISTERREIN

Time for action has arrived! The new outline for “Profile 2016” will not be accepted by Humanities Rally. The Faculty Board has been extremely biased in their use of the advices of the “werkgroepen”, and has completely ignored alternative plans made by several professors.

Furthermore, to legitimise their choice for the destructive policy of budget cuts the Board are referring to the “laziness” of students. Lastly the dean will not discuss his choices or the procedure in public as promised. This is unacceptable. Humanities Rally therefore calls for action!

Friday 13 February we will organise a demonstration that will start at Binnengasthuis terrein. If you, like us, want to maintain a healthy and inspiring faculty, be there at 11 AM!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Acties

VANMIDDAG: DEMONSTRATIE OP HET SPUI!!! THIS AFTERNOON: DEMONSTRATION AT THE SPUI!!!

90661

https://www.facebook.com/events/1645317589028637/

Studenten en docenten hebben gisteren samen een prachtige Night of Protest mogelijk gemaakt, om te laten zien waar wij voor staan: het belang van onze studies. We eisen dat er minder bezuinigd wordt, en dat er meer inspraak komt. De rector en de decaan tonen echter geen begrip en komen ons niet tegemoet. Dit accepteren we niet.
Kom daarom donderdag om twee uur naar het Spui om de managers in het Maagdenhuis te laten zien en horen dat wij strijden voor de Geesteswetenschappen. Kom demonstreren, laat je horen!

—–

https://www.facebook.com/events/1645317589028637/

Yesterday students and teachers joined forces to create a wonderful Night of Protest, where we made clear what we stand for: the importance of our education. We demand that there be fewer cuts on the Humanities, and more public support for any reorganization. The Rector and the Dean however showed no understanding and won’t budge. We will not accept this.

Come to the Spui on Thursday two o’clock to show the managers in the Maagdenhuis that we will fight for the Humanities. Come and demonstrate, make yourselves heard!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Acties, Updates

VANAVOND: NIGHT OF PROTEST!!! TONIGHT: NIGHT OF PROTEST!!!

10610696_744674625602649_2416030413461221628_n

Vandaag heeft Humanities Rally jullie steun hard nodig! Sluit je aan bij onze EERSTE GROTE ACTIE tegen de bezuinigingen op de Faculteit Geesteswetenschappen van de UvA: vanaf 18:00 houden we Protestcolleges in de Oudemanhuispoort, zaal D0.08. Dit is een constructief protest waarin wij willen laten zien hoe mooi en divers de geesteswetenschappen zijn. Het wordt een avond vol lezingen, muziek, toneel, debat en workshops. De zaal is de hele avond open.
Kom langs en voeg je bij studenten, docenten en sympathisanten, en nodig je medestudenten uit!
https://www.facebook.com/events/382050385294546

—–

Today Humanities Rally needs your support!
Please join our FIRST BIG ACTION against the budget cuts at the Humanities Faculty at the UvA: tonight we’re organizing protest-lectures at Oudemanhuispoort D0.08, starting 6 pm.
This is a constructive form of protest by which we want to illustrate the beautiful diversity of the Humanities. The evening will consist of lecture, music, theater, debates and workshops. We will be open all evening.
Please join your fellow students, the teachers and other supporters, and please invite your fellows!
https://www.facebook.com/events/382050385294546

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Acties, Updates

Teken onze petitie! Sign our petition!

Teken de petitie: Red de Geesteswetenschappen aan de UvA!

De Universiteit van Amsterdam wil draconische bezuinigingen doorvoeren op de Geesteswetenschappen. In 2015 wordt het mes gezet in alle BA en MA programma’s; in 2016 dreigen vele studies geheel te verdwijnen. Deze bezuinigingen zijn onnodig, deze reorganisaties onwenselijk. Docenten, medewerkers en studenten werken samen om deze destructieve plannen te stoppen. Steun de actiegroep Humanities Rally in haar verzet!

Sign the petition: Save the Humanities at the UvA

The University of Amsterdam wants to impose ruthless cuts on the Humanities. In 2015, all BA and MA programmes will undergo severe change; in 2016, many degrees may disappear altogether. These cuts are uncalled for, and this reorganisation is unacceptable. Teachers, staff and students unite against these destructive plans. Support the action committee Humanities Rally in its resistance!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Acties, Updates

Laatste Docent van het Jaar

Kwalitatief onderwijs hangt niet af van één Docent van het Jaar, maar van een faculteit waar in geïnvesteerd wordt!
Als de bezuinigen op de FGw doorgaan, zullen er ontslagen vallen. Van alle docenten die dit jaar voor de FGw genomineerd kunnen worden, zullen er 150 aan de kant worden gezet. De kwaliteit van het onderwijs gaat achteruit, maar het kiezen wordt makkelijker!

Stem daarom bij de Docent van het Jaar verkiezing op:
“Alle docenten van de faculteit Geesteswetenschappen”
Van het vak: “Humaniteit”

docentvanhetjaarflyer_censuur

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Acties, Beeldmateriaal, Updates