Categorie archief: Acties

AANSTAANDE VRIJDAG: Demonstratie tegen het nieuwe Profiel 2016

10733937_747066555363456_4572271403744168371_o

DEMONSTRATIE VRIJDAG 11:00 BINNENGASTHUISTERREIN

De tijd voor actie is aangebroken! De nieuwe houtskoolschets “Profiel 2016” wordt niet geaccepteerd door Humanities Rally. De adviezen van de werkgroepen zijn zeer selectief in het nieuwe profiel gebruikt, en de alternatieve plannen van verscheidene professoren volstrekt genegeerd.

Ook wordt er verwezen naar de “laksheid” van studenten om de keuze voor het destructieve bezuinigingsbeleid te legitimeren. Ten slotte wordt er geen openheid van zaken gegeven, ondanks beloftes van de decaan. Dit is onacceptabel. Humanities Rally roept daarom op tot actie!

Op vrijdag 13 februari zullen wij een demonstratie organiseren die zal starten op het Binnengasthuis terrein. Als je net als wij volwaardige, kwalitatief hoogstaande studies wil behouden, zorg dan dat je er vrijdag om 11 uur bij bent!


DEMONSTRATION FRIDAY 11 AM BINNENGASTHUISTERREIN

Time for action has arrived! The new outline for “Profile 2016” will not be accepted by Humanities Rally. The Faculty Board has been extremely biased in their use of the advices of the “werkgroepen”, and has completely ignored alternative plans made by several professors.

Furthermore, to legitimise their choice for the destructive policy of budget cuts the Board are referring to the “laziness” of students. Lastly the dean will not discuss his choices or the procedure in public as promised. This is unacceptable. Humanities Rally therefore calls for action!

Friday 13 February we will organise a demonstration that will start at Binnengasthuis terrein. If you, like us, want to maintain a healthy and inspiring faculty, be there at 11 AM!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Acties

VANMIDDAG: DEMONSTRATIE OP HET SPUI!!! THIS AFTERNOON: DEMONSTRATION AT THE SPUI!!!

90661

https://www.facebook.com/events/1645317589028637/

Studenten en docenten hebben gisteren samen een prachtige Night of Protest mogelijk gemaakt, om te laten zien waar wij voor staan: het belang van onze studies. We eisen dat er minder bezuinigd wordt, en dat er meer inspraak komt. De rector en de decaan tonen echter geen begrip en komen ons niet tegemoet. Dit accepteren we niet.
Kom daarom donderdag om twee uur naar het Spui om de managers in het Maagdenhuis te laten zien en horen dat wij strijden voor de Geesteswetenschappen. Kom demonstreren, laat je horen!

—–

https://www.facebook.com/events/1645317589028637/

Yesterday students and teachers joined forces to create a wonderful Night of Protest, where we made clear what we stand for: the importance of our education. We demand that there be fewer cuts on the Humanities, and more public support for any reorganization. The Rector and the Dean however showed no understanding and won’t budge. We will not accept this.

Come to the Spui on Thursday two o’clock to show the managers in the Maagdenhuis that we will fight for the Humanities. Come and demonstrate, make yourselves heard!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Acties, Updates

VANAVOND: NIGHT OF PROTEST!!! TONIGHT: NIGHT OF PROTEST!!!

10610696_744674625602649_2416030413461221628_n

Vandaag heeft Humanities Rally jullie steun hard nodig! Sluit je aan bij onze EERSTE GROTE ACTIE tegen de bezuinigingen op de Faculteit Geesteswetenschappen van de UvA: vanaf 18:00 houden we Protestcolleges in de Oudemanhuispoort, zaal D0.08. Dit is een constructief protest waarin wij willen laten zien hoe mooi en divers de geesteswetenschappen zijn. Het wordt een avond vol lezingen, muziek, toneel, debat en workshops. De zaal is de hele avond open.
Kom langs en voeg je bij studenten, docenten en sympathisanten, en nodig je medestudenten uit!
https://www.facebook.com/events/382050385294546

—–

Today Humanities Rally needs your support!
Please join our FIRST BIG ACTION against the budget cuts at the Humanities Faculty at the UvA: tonight we’re organizing protest-lectures at Oudemanhuispoort D0.08, starting 6 pm.
This is a constructive form of protest by which we want to illustrate the beautiful diversity of the Humanities. The evening will consist of lecture, music, theater, debates and workshops. We will be open all evening.
Please join your fellow students, the teachers and other supporters, and please invite your fellows!
https://www.facebook.com/events/382050385294546

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Acties, Updates

Teken onze petitie! Sign our petition!

Teken de petitie: Red de Geesteswetenschappen aan de UvA!

De Universiteit van Amsterdam wil draconische bezuinigingen doorvoeren op de Geesteswetenschappen. In 2015 wordt het mes gezet in alle BA en MA programma’s; in 2016 dreigen vele studies geheel te verdwijnen. Deze bezuinigingen zijn onnodig, deze reorganisaties onwenselijk. Docenten, medewerkers en studenten werken samen om deze destructieve plannen te stoppen. Steun de actiegroep Humanities Rally in haar verzet!

Sign the petition: Save the Humanities at the UvA

The University of Amsterdam wants to impose ruthless cuts on the Humanities. In 2015, all BA and MA programmes will undergo severe change; in 2016, many degrees may disappear altogether. These cuts are uncalled for, and this reorganisation is unacceptable. Teachers, staff and students unite against these destructive plans. Support the action committee Humanities Rally in its resistance!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Acties, Updates

Laatste Docent van het Jaar

Kwalitatief onderwijs hangt niet af van één Docent van het Jaar, maar van een faculteit waar in geïnvesteerd wordt!
Als de bezuinigen op de FGw doorgaan, zullen er ontslagen vallen. Van alle docenten die dit jaar voor de FGw genomineerd kunnen worden, zullen er 150 aan de kant worden gezet. De kwaliteit van het onderwijs gaat achteruit, maar het kiezen wordt makkelijker!

Stem daarom bij de Docent van het Jaar verkiezing op:
“Alle docenten van de faculteit Geesteswetenschappen”
Van het vak: “Humaniteit”

docentvanhetjaarflyer_censuur

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Acties, Beeldmateriaal, Updates