Categorie archief: Artikelen

Fusie-artikel: UvA Holding en de uitholling van de talenstudies

Opnieuw heeft DeFusie een artikel gepubliceerd van één van de onderzoekers van Humanities Rally, Galenus Winkel. Ditmaal gaat het over de schimmige en schadelijke relatie tussen UvA Holding het uitgeholde talenonderwijs dat het faculteitsbestuur voor ogen heeft.

babel-320x204[1]Van Vree [stelt] voor om alle talenstudies onder te brengen in een ‘Amsterdam Center for Languages’, een prestigieus instituut voor taalverwervingsonderwijs dat cursussen zal aanbieden aan iedere persoon die hiervoor wil betalen. Met een dergelijk voorstel pleegt de decaan verraad aan het ideaal van de universiteit als een vrijplaats voor intellectuele dialoog en wetenschappelijk onderzoek. Dat een zakenman of investeerder zo over de universiteit denkt, het zij zo, maar een decaan hoort juist op te komen voor inhoudelijke universitaire belangen.

Lees de rest van het artikel hier.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Artikelen

Fusie-artikel: Universiteitsbestuur ontdoet zich van academische verantwoordelijkheid

Student Bauke Kok laat in een scherp artikel op de Fusie zien hoe universitaire besturen academische inhoud tegenwerken.

defusie_logo-185x185[1]Efficiency nekt de geesteswetenschappen. Overal in Nederland moeten kleine talenstudies vrezen voor hun voortbestaan. In Rotterdam wordt nu de faculteit wijsbegeerte opgeheven en verdwijnt de opleiding in een verbrede bachelor. De bron van de problemen ligt in een strijd tussen politiek-economische doelstellingen en vakgebieden die daar moeilijk mee te rijmen zijn. Centrale universiteitsbesturen dragen echter de ultieme verantwoordelijkheid voor academische inhoud. Wanneer ze zichzelf die verantwoordelijkheid ontzeggen, moeten er mensen binnen een universiteit opstaan om ze erop te wijzen. Dat is geen protest waarbij één keer genoeg lawaai gemaakt moet worden om een ongewenst besluit terug te draaien. Dat is eerder een structureel protest om een geheel andere wijze van besturen af te dwingen.

Lees de details van deze problematische bestuurswijze hier in het artikel. De Fusie publiceerde eerder ons manifest.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Artikelen

Humanities, Rally!

Studenten, verenigt u! Docenten, verzet u! Bestuurders, bezint u!

De geesteswetenschappen aan de UvA mogen niet langzaam worden uitgekleed. Dat vindt ook het faculteitsbestuur – daarom gaat het nu over tot regelrechte verminking. Vanaf 2016 wil het alle bacheloropleidingen ofwel omsmelten tot één groot liberal arts programma, ofwel reduceren tot een vijftal bachelor schools. Voor de docenten dreigen 150 ontslagen. Voor de studenten verdwijnt keuzeruimte bijna volledig; pas na een jaar kiezen zij hun discipline. Minder specialisatie, meer massificatie: hoe kan dit alles het niveau van het onderwijs ooit ten goede komen?

De in holle beleidsretoriek gepresenteerde reorganisatie zou het antwoord zijn op ‘noodgedwongen’ bezuinigingen. Het tekort bij de Faculteit Geesteswetenschappen (FGw) – naar verluidt gaat het om een bedrag van 13 miljoen euro – zou zijn veroorzaakt door onvoorziene uitkomsten van het model dat het College van Bestuur (CvB) hanteert om de inkomsten tussen de verschillende faculteiten te verdelen (het zogeheten ‘allocatiemodel’). Dat terwijl het totale onderwijsbudget van de UvA in 2016, 2017 en 2018 zal toenemen en andere faculteiten nu al financiële overschotten hebben: geld dat ze van het CvB niet mogen opsparen maar waar ze vooralsnog geen bestemming voor hebben.

Zo staat de FGw nu voor de zoveelste onwenselijke en onnodige reorganisatie in korte tijd. Net als eerder bij de invoering van het 8-8-4 systeem en het nieuwe bestuursmodel hebben docenten en studenten nooit met deze besluiten ingestemd. De vrijheid van de afzonderlijke departementen om hun onderwijs zelf vorm te geven wordt al jarenlang ingeperkt. Nu willen CvB en faculteitsbestuur de departementen simpelweg opheffen en zodoende deze vrijheid tot het absolute nulpunt reduceren. Laat dat niet gebeuren!

Wij roepen het CvB daarom op om:

– De uitkomsten van het huidige allocatiemodel te herzien en de tekorten bij de FGw en andere faculteiten te dekken met de overschotten die nu nog onbestemd zijn.
– Voor de komende jaren een nieuw allocatiemodel te ontwerpen, zodat de geesteswetenschappen niet opnieuw in de problemen komen.
– De regeling die onderzoeksprojecten nog eens extra beloont voor het werven van externe fondsen, het zogeheten ‘kwaliteitsbudget,’ te wijzigen, zodat geesteswetenschappen beoordeeld worden op hun intrinsieke kwaliteit i.p.v. op hun marktwaarde.
– Het ‘beleidsbudget,’ een bedrag van 3 miljoen gereserveerd door het CvB voor zelf te bepalen doeleinden, te verdelen onder de faculteiten in nood.
– Het geld dat zal vrijkomen door de invoering van het sociaal leenstelsel nu al in onderwijs te investeren.

Daarnaast eisen wij van het Faculteitsbestuur:

– Niet langer klakkeloos gehoor te geven aan de wensen van het CvB.
– De mening van de wetenschappelijke medewerkers alsook van de studenten voortaan voorop te stellen.
– Zich dus te verzetten tegen deze bezuinigingen en voorlopig van reorganisatie af te zien.

Studenten, UvA medewerkers, sympathisanten, staat op voor het behoud van de geesteswetenschappen!

2 reacties

Opgeslagen onder Artikelen