Categorie archief: Geen categorie

Demo: Ontruim De Managers

Komende maandag 11 april is er een demo. We beginnen om 15.00 voor Crea op Roeterseiland om vanaf daar naar het maagdenhuis te lopen.

Voor meer info en last-minute updates: https://www.facebook.com/events/974212505993218/

Een jaar geleden werd het Maagdenhuis hardhandig ontruimd. De beroepsbestuurders in het College van Bestuur bleken consequent niet in staat deze universiteit op een goede manier vorm te geven. Na de ontruiming is voorzitter Louise Gunning opgestapt, maar direct bleek dat de beroepsbestuurders in het College niet het enige probleem waren: na het vertrek van Gunning trad de Raad van Toezicht naar voren. Nog meer beroepsbestuurders die zich – ondanks de naam “toezichthouders” – actief bemoeien met beleid en vanaf minuut één alle democratisering van de universiteit hebben tegen gewerkt. Zo lijkt het vertrek van Hans Amman voort te komen uit een conflict met de voorzitter van de Raad van Toezicht (Atzo Nicolaï) over de bestuurlijke samenwerking van de UvA en HvA. De Raad van Toezicht heeft bestuurders benoemd via een intransparante procedure waar wij het in het geheel niet mee eens zijn. We hebben vanaf het begin geprobeerd via de formele kanalen de procedure te veranderen, maar werden daarin structureel tegengewerkt door de Raad van Toezicht (lees hierover meer op https://humanitiesrally.com/2016/03/24/open-brief-aan-de-rvt)
Deze Raad van Toezicht past niet op de UvA, en het instituut van de Raad van Toezicht past niet op een universiteit: wij academici zijn goed in staat zélf onze universiteit vorm te geven, daarvoor hebben we geen beroepsbestuurders nodig. Sterker nog, die werken ons alleen maar tegen. Daarom roepen wij om het vertrek van de Raad van Toezicht en alle beroepsbestuurders van de Universiteit.

———-English———

A year ago the Maagdenhuis was violently evicted. The professional managers in the Executive Board consequently showed they were not capable of managing this university in the right way. After the eviction president of the Executive Board Louise Gunning quit, but it immediatly became clear the professional managers in the CvB weren’t the only problem: after Gunning’s resignation the Supervisory Board stepped in. Even more professional managers who – although their name is “supervisors” – are actively meddling in making policy and who have been working against the democratization of the university from the first moment. The resignation of Hans Amman (vice president of the Exectutive Board) seems to be a result of a conflict with the president of the Supervisory Board (Atzo Nicolaï) concerning the managerial merging of the UvA and HvA. The Supervisory Board has also nominated new members for the Executive Board in an intransparent procedure that we have opposed from the start. From the start we have tried to alter that procedure through the official ways, but were structurally opposed by the Supervisory Board (read more about that here: https://humanitiesrally.com/2016/03/24/open-brief-aan-de-rvt).

This Supervisory Board is not suited for the University of Amsterdam, and the institution of a Supervisory Board isn’t suited for a university: we, academics, are very well capable of creating our university. Indeed, the professional managers are only working against us. Therefore, we call for the resignation of this Supervisory Board and the abolishment of the institution Supervisory Board and all professional managers.

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Acties, Geen categorie

Nieuwsbrief De Nieuwe Universiteit

Terugblik op Maagdenhuis 2015

Een jaar geleden werd het Maagdenhuis voor de 11e keer in de geschiedenis bezet. In tegenstelling tot de bezetting van 1969 duurde het dit keer geen 5, maar 46 dagen. Om de publieke rol van de universiteit weer centraal te stellen hielden de studenten de deuren van het gebouw overdag open voor iedereen die langs wilde komen. Ze gebruikten de ruimte niet alleen om de huidige problem in het hoger onderwijs op de politieke agenda te zetten, maar organiseerden ook iedere dag een cultureel programma met lezingen, workshops, concerten, films en debatten. Zo waren er lezingen van internationaal bekende sprekers zoals politicoloog Wolfgang Streeck, filosoof Jaqcues Ranciere en anthropoloog David Graeber. Er was een filmscreening met kunstenaar Melanie Gilligan, een literatuurmiddag met Arnon Grunberg, optredens van zowel klassieke orkesten als Typhoon en De Kift en zelfs kunstexposities die bezocht werden door meer dan 500 mensen.

Ook zijn er honderden artikelen verschenen over de problemen in het hoger onderwijs, volgden er meerdere politieke debatten in de Tweede Kamer en heeft De Nieuwe Universiteit zich ingezet voor transparantie, democratie en meer autonomie voor werknemers. De managerscultuur van top-down bestuur plaagt de gehele publieke sector. Decennia aan wetenschappelijk onderzoek toont aandat dit beleid aan universiteiten juist contraproductief is. Onderzoek en onderwijs zijn de kerntaken van een universiteit. Om studenten en docenten daar de ruimte voor te geven moet er meer inspraak mogelijk zijn op lokaal niveau. Democratisering moet hand in hand gaan met decentralisering.

Wat er nog moet veranderen

Onze opstand heeft een einde gemaakt aan de legitimiteit van een bestuursstructuur zonder inspraak, instemming en transparantie. Hier zijn we trots op. Toch moet er nog veel veranderen.

Docenten worden nog altijd geteisterd door een woekerende werkdruk. De meeste van hen worden vaak jaren achtereen op tijdelijke contracten gehouden. Ondertussen worden studenten zo snel mogelijk door de diplomafabriek gejaagd. Niet al deze problemen zijn direct op te lossen. Zo moeten bijvoorbeeld niet alleen universiteiten democratischer, maar ook de beurzen van NWO moeten herverdeeld worden.

De roep om een grotere rol voor docenten en studenten is breed gedragen. Zo dienden PvdA, D66, ChristenUnie en SP amendementen in voor de Wet Versterking Bestuurskracht. Deze werden vrijwel allemaal terzijde geschoven door Bussemaker. Met de Wet Versterking bestuurskracht Onderwijsinstellingen in huidige vorm is er nog steeds geen instemmingsrecht van medezeggenschap op de facultaire begroting, geen instemming bij het opheffen van opleidingen of bij fusies, en ook geen instemmingsrecht bij huisvestingsplannen. Wél krijgen studenten adviesrecht op het profiel van nieuwe bestuursleden. “In de praktijk betekent Bussemaker’s wet dat studenten hun mening mogen geven over de tekst die een human resource manager online zet voor een nieuwe vacature. Tot zover de democratisering”.

De UvA staat nog altijd 216 miljoen rood dankzij investeringen in vastgoed. De UvA leent nu meer bij dan ze ooit kan terugbetalen, terwijl bestuurders die bijna twee ton per jaar verdienen ook nog eens absurd hoge declaraties indienen. Zo werd er gedeclareerd voor chauffeurs in stilstaande auto’s en was er een afscheidsfeestje van 30.000 euro voor een bestuurder in wie het vertrouwen was opgezegd. Student Michele Murgia van DNU en Humanities Rally noemt het “Een grof schandaal dat er bezuinigd word op onderwijs, terwijl het College van Bestuur wel geld wil lenen voor ongewilde vastgoed projecten”.

Het financieel beleid van de UvA faalt aan alle kanten. Toch is er wél geld voorreputatiemanagers die gehaaid zijn in het spinnen van nieuws. Zo is het geen toeval dat de woorden van de UvA advocaat over de vermeende schade aan het Maagdenhuis “5 ton ofzo” klakkeloos is overgenomen door de woordvoerders en bestuurders van de UvA. Zij hebben dit fictieve bedrag gebruikt om hun eigen studenten en medewerkers zwart te maken. De grootste kostenpost van het bedrag dat naar buiten gebracht werd als schade, bestaat uit beveiligingskosten en de kosten voor interne verhuizingen, en bestaat niet uit vernielde materialen, zoals gecheckt door NRC en AT5. In een petitie die door Ziggy Schilpzand aan de Centrale Studentenraad is aangeboden, schreven studenten dat het verzonnen bedrag van vijf ton over komt als “een poging de acties van studenten en docenten te delegitimeren op een onvolwassen en leugenachtige manier”.

Ondertussen is de Centrale Studentenraad bezorgd dat de faculteiten nog steeds geen instemmingsrecht hebben op de begrotingen. Dit betekent dat zij moeten instemmen op een begroting zonder te weten waar het geld heen gaat. CSR-leden worden, ondanks de roep om meer inspraak, nog steeds gepasseerd in belangrijke beslissingen.

Geboekte succesen

Toch is er ook vooruitgang geboekt. Een hoopgevende uitkomst van de bezettingen van 2015 zijn de drie commissies die in Amsterdam op universitair niveau gaan kijken naar de financiën & huisvesting, democratisering & decentralisering en diversiteit & dekolonisatie. Die commissies zijn ondertussen begonnen met hun werk en bieden hoop op een nieuwe wind binnen de UvA en misschien wel heel universitair Nederland.

De Commissie Financiën en Huisvesting doet onderzoek naar de vaakgenoemde renteswaps, de financiële gezondheid van de universiteit en een nieuwe manier om geld intern tussen faculteiten te verdelen. De Commissie Democratisering en Decentralisering inventariseert knelpunten met betrekking tot de werking van de universiteit en zoekt naar alternatieven om de universiteit zo democratischer en decentraler te maken. Vooral zijn beide commissies bezig met de vraag hoe de universiteit zich het beste kan bezig houden met haar primaire taken: onderzoek en onderwijs. De Commissie Diversiteit en Dekolonisatie onderzoekt in hoeverre gemarginaliseerde groepen binnen de universiteit ruimte krijgen en hoe hun positie verbeterd kan worden. Ook heeft de Centrale Studentenraad  in Amsterdam de bekritiseerde N+1 regeling weten af te schaffen. Dit kan een belangrijk voorbeeld zijn voor universiteiten elders.

Daarnaast zijn er inspirerende initatieven opgezet. Zo is De Omslag opgericht, een interactief online forum voor verdiepende artikelen over hoger onderwijs. Om recht te doen aan de complexe onderwerpen die tijdens het protest aan bod kwamen, hebben zij edities opgezet rondom onderwerpen als universiteitsvastgoed, diversiteit en onderzoeksfinanciering. “Ons doel is om studenten, academici, journalisten, beleidsmakers en politici samen te brengen rondom één thema om het debat daarover werkelijk verder te brengen”, zegt redacteur Tashina Blom.

Ook wordt er op 11 april (de datum van de laatste dag van de bezetting) een online archief gelanceerd over de Maagdenhuis bezetting van 2015. Op de site zullen foto’s, flyers, kunstwerken, tijdschriften, social media posts, programma’s en talloze videos te zien zijn. “Er zijn zelfs virtual reality apps gemaakt tijdens het Maagdenhuis, deze rijkdom aan materiaal willen we toegankelijk maken voor het publiek”, zegt Alexander Nieuwenhuis mede-initiator van het project. “Gebruikers kunnen het materiaal zelf gebruiken door video’s te monteren, materiaal te uploaden en collecties samen te stellen. Met die vorm willen we eer doen aan de principes van het protest: democratie en transparantie.”

Tot slot

Goed bestuur komt vanuit werknemers en studenten zelf. In Amsterdam hebben zij laten zien dat ze zich hard zullen maken voor het onderwijs waar zij hart voor hebben. Bestuurders zouden hetzelfde moeten doen met wetsvoorstellen en beleid dat de universiteit weer teruggeeft aan de mensen die om haar geven.

Events
Strijd mee voor de FMG – vanavond, 17 februari, CREA
Ook op de FMG wordt nu bezuinigd. Onnodig, want zij hebben een reserve van 50 miljoen euro. Deze mag echter niet aangesproken worden omdat hij functioneert als onderpand voor leningen voor vastgoed.

Wat is er nou eigenlijk aan de hand op de UvA? De meeste van ons hebben wel gehoord over de protesten van het afgelopen jaar, over de bezuinigingen en kritiek op het CvB, maar wat heeft dat nou te maken met de Faculteit Gedrag- en Maatschappijwetenschappen? Waarom moet er opeens 10 miljoen bezuinigd worden? Dat zullen verschillende sprekers je op deze avond uitleggen.

What is happening at the UvA? Most of you have probably heard about the protests last year, and the criticisms concerning the executive board, but what has that got to do with the faculty of social and behavioral sciences? Why is there a budget cut planned for 10 million all of a sudden? That’s exactly what several speakers will explain during this evening.

Reflections on the Liberation this Satuday in Maastricht
This Saturday some of us will give a presentation at the 2.Dh5 Festival – Over de Grens (Maastricht 2016). It will be on the Bungehuis and Maagdenhuis liberation in Amsterdam and what happened afterwards, followed by Q&A and reflections from some those involved in the protests.
Background
Petitie Rudolf
‘Ruim dertig wetenschappers, politici en actievoerders hebben zich dinsdag solidair verklaard met de onlangs ontslagen UvA-docent Rudolf Valkhoff. In een verklaring noemen ze het ontslag van de prominent Maagdenhuisbezetter ‘onacceptabel’ en eisen ze dat de UvA haar besluit intrekt.’ Zie folia.
Vastgoed
Universiteiten en overheid herhalen steeds hoe belangrijk investeringen in vastgoed en het bouwen van campussen zijn, omdat het geld op zou leveren: het trekt studenten aan en bedrijven die steeds meer zullen investeren in onderzoek. Zo ook op de UvA. Ondertussen nemen universiteiten nog steeds enorme risico’s in vastgoed en sturen aan op steeds meer toegepast onderzoek ten bate van “innovatie”. Ook dat zou namelijk investeringen van bedrijven opleveren. Niets is minder waar: juist vrij onderzoek, fundamenteel onderzoek waarbij wetenschappers hun nieuwsgierigheid kunnen volgen leidt tot innovatie. In werkelijkheid blijkt bovendien dat bedrijven juist minder zijn gaan investeren in onderzoek. Waarom blijft de UvA dan toch miljoenen investeren in de bouw van grote campussen ten koste van onderwijs en onderzoek?
It’s not over Jet:
De nieuwe wet Versterking Bestuurskracht is een wassen neus
‘Vorige week reageerde Bussemaker op voorstellen van Kamerleden die wél veranderingen willen doorvoeren in de manier waarop het hoger onderwijs geleid wordt. Jet was van ijzer. Bevoegdheid van de medezeggenschap om bestuurders weg te sturen bij wanbeheer? Nee. Bindende voordracht van sollicitatiecommissies? Nee. Instemmingsrecht op bestuurdersbenoemingen? Nee. Instemmingsrecht in het geval van opheffing van opleidingen dan? Nee. En bij samenwerking met andere universiteiten? Nee. Bij grote huisvestingsbeslissingen? Nee. Het allocatiemodel? Nee. Een verplichte student-assessor in het CvB? Nee. Nee nee nee.’ Zie hier het artikel van Linda Duits, en hier de analyse van de ASVA.
Onderzoek naar kwaliteit onderwijs
Onderzoekers en docenten! Hoe staat het met de kwaliteit van onderzoek en onderwijs? Zijn onze universiteiten voldoende democratisch? Krijgen wetenschappers genoeg ruimte voor ongebonden onderzoek? Het is de hoogste tijd dat u aan het woord komt over deze en andere vragen. Daarom neemt de SP  deze enquête af. De vragen gaan over werkdruk, onderwijs, financiering, marktwerking, onafhankelijk onderzoek, vastgoed en democratisering. De resultaten van dit onderzoek vormen de basis voor nieuwe voorstellen van de SP in de Tweede Kamer.

Researchers and teachers! What is the status of the quality of education and research? Are our universities democratic enough? Is there enough room for researches to do the research they like? It is high time you will get a say in this. Therefore the SP is doing a survey. The questions in this questionnaire concern work load, education, financing, market forces, independent research, real estate and democratisation. The results will be the basis for new proposals in parliament.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Geen categorie

Nieuwe factsheets

Gisteren publiceerden wij al een overzicht van de vele bestuurslagen die de UvA kent. Nu hieronder factsheets over verschillende andere onderwerpen. Ook een lijst met afkortingen om je te helpen door het oerwoud van begrippen heen te komen.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Geen categorie

Lid commissie Democratisering & Decentralisering gevraagd

Gevraagd: student, junior docent of promovendus (v/m) als lid van de commissie Democratisering & Decentralisering.
Toelichting: Aan de UvA wordt een commissie ingesteld die voorstellen moet doen over democratisering en decentralisering. De voorstellen zullen van landelijk belang zijn. De actievoerders en medezeggenschapsorganen mogen deze commissie zelf instellen. Het CvB faciliteert. De D&D commissie zoekt nog versterking met een lid (v/m) uit de jongere geledingen van de UvA organisatie. De commissieleden die al in beeld zijn, willen een dag per week besteden. Op verschillende terreinen zullen er werkgroepen gevormd worden, die door de commissieleden worden aangestuurd.

Information: a committee is being formed at the UvA that will advise about democratization and decentralization. The advises will be of national importance. The protesters and student council and workers council are forming this committee. The executive board only facilitates the formation. The D&D committee is still looking for another member (f/m), to represent the younger parts of the UvA. The committee members who already are in the picture, want to spend a day a week to the committee. There will be working groups in different domains, those

Wat we vragen:
Affiniteit met democratisering;
Betrokkenheid en inzet bij de taak van de D&D commissie;
Goede contacten in de groep waar je toe behoort: student, junior docent of promovendus;
Goede contactuele eigenschappen;
Weten wat er speelt op de UvA en/of op andere universiteiten;
Goede schrijfvaardigheid;
Minstens 1 dag per week beschikbaar.

Je expertise is een welkome aanvulling voor de commissie. Solliciteer per email vóór dinsdag 10 november 24.00.

Emailadres: rutten.at@gmail.com
(Gebruik hetzelfde emailadres om meer inlichtingen te vragen.)

http://democratisering.uva.nl/tienpuntenplan/updates-tienpuntenplan/updates-tienpuntenplan/updates-tienpuntenplan/content/folder/academische-gemeenschap-betrekken-en-commissie-democratisering.html

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Geen categorie

Brief Kunstgeschiedenis

Aan:

  • College van Bestuur UvA
  • Decaan Faculteit Geesteswetenschappen, de heer prof.dr. F.P.I.M van Vree

Pleidooi van deeltijdstudenten Kunstgeschiedenis tégen de voorgenomen bezuinigingen op de UvA, en vóór behoud van de kwaliteit van de opleiding Kunstgeschiedenis.

Amsterdam, 13 April 2015.

Geachte dames en heren,

In de afgelopen maanden hebben wij, deeltijdstudenten Kunstgeschiedenis, ons grote zorgen gemaakt over de voorgenomen bezuinigingen op de UvA en het effect daarvan op de opleiding Kunstgeschiedenis. Hierbij lichten wij onze bezorgdheid toe.

Wij constateren dat:
– het bestuur tot nu toe geen openheid van zaken heeft gegeven over de oorzaken van het plotselinge financiële tekort van de UvA in het algemeen, en in hoeverre deze zijn terug te voeren op de faculteit Geesteswetenschappen of op de vakgroep Kunstgeschiedenis,
– er door het bestuur geen visie is geformuleerd over inkomsten en uitgaven voor de korte en de lange termijn waarbij de oorzaken van het financiële tekort worden aangepakt,
– in tegendeel: het erop lijkt erop dat de voorgenomen bezuinigingen vooral zijn gericht op korte termijn mogelijkheden zoals het niet verlengen van tijdelijke contracten van docenten. Een derde van de onderwijsuren Kunstgeschiedenis wordt door tijdelijke medewerkers gegeven. Deze maatregel zal dus grote negatieve gevolgen hebben voor het onderwijs.
– het uiterst onwaarschijnlijk is dat een plotseling financieel tekort kan zijn ontstaan door een te groot aantal tijdelijke contracten voor docenten, aangezien dit aantal de afgelopen jaren niet substantieel is uitgebreid en het aantal instromende studenten Kunstgeschiedenis stabiel is. Een vijfde van de studenteninstroom bij Kunstgeschiedenis is deeltijdstudent, wij vormen daarmee een substantiële bron van inkomsten.
– het aantal uren onderwijs voor het komend studiejaar (2015-2016) op hetzelfde niveau ligt als voor het lopende studiejaar, de uren zijn reeds toegewezen,

Wij hebben grote waardering voor de kwaliteit van het kunstgeschiedenisonderwijs op de UvA. Een belangrijke factor daarin is dat er – naast de vaste staf – vaak wordt lesgegeven door docenten die deskundig zijn op een eigen deelgebied. Dit brengt met zich mee dat er veel (gast)docenten zijn met part-time aanstellingen of urencontracten. Omdat de universiteit bij uitstek een kennisinstelling is, zijn de docenten het belangrijkste kapitaal van de opleiding. Het behoud van deze kwaliteit moet te allen tijde voorop staan. Het niet verlengen van alle tijdelijke contracten zou een grote aanslag betekenen op de kwaliteit van het onderwijs. Wij zijn het hier dan ook niet mee eens.

Tegelijkertijd kan het onderwijs uiteraard altijd worden verbeterd. Wij als studenten hebben graag meer dan nu ook een stem daarin. Alleen al het feit dat deze bezuinigingen voor ons als studenten als een verrassing komen, onderstreept dat een meer transparante en democratische bestuursstructuur nodig is. Wij juichen het dan ook toe dat een onafhankelijke commissie de democratie op de universiteit gaat onderzoeken.

Daarnaast pleiten wij voor:

– Het herstellen van de rust op de universiteit door de bezuinigingen één jaar uit te stellen,
– Dat betekent: de reeds toegewezen onderwijsuren in het studiejaar 2015-2016 laten verzorgen door de docenten die daarvoor het meest deskundig zijn, dus: alle tijdelijke contracten met een jaar verlengen.
– Openheid van zaken te geven over de oorzaak van het financiële tekort,
– Te komen met een plan voor zowel de korte als de lange termijn om de universiteit financieel gezond te maken, waarbij bezuinigingen in verband worden gebracht met de oorzaken van de tekorten.
– Daarbij de kwaliteit van het onderwijs voorop te stellen en voor de opleiding Kunstgeschiedenis een systeem hanteren waarbij het aantal specialistische docenten tenminste gelijk blijft (waar nodig met vaste of tijdelijke part-time contracten).
– Bij de verdere ontwikkeling van het onderwijs de stem van de studenten zwaarder laten meewegen dan nu het geval is.
– Specifiek voor deeltijdstudenten geven wij u mee dat het 8-8-4 systeem erg ongunstig voor ons is. In januari en juni moet full-time worden gestudeerd, en dat is voor velen van ons niet mogelijk. Het is daarmee onmogelijk geworden om bepaalde vakken te volgen, en het studietempo is hierdoor vertraagd.

Op 8 april vernamen wij uit de media dat er twee onafhankelijke onderzoekscommissies worden ingesteld naar het financieel beleid en naar de democratie op de universiteit. Dit is een goede eerste stap, maar nog geen oplossing. Wij verzoeken u bovenstaande punten ter harte te nemen en ook als uitgangspunt mee te geven aan de twee onderzoekscommissies. Ook verzoeken we u om ons een inhoudelijke reactie te geven op deze brief.

Met vriendelijke groet, deeltijdstudenten Kunstgeschiedenis,

Clasien Slebos
Ina Lieshout
Rolf Laimbock
Jaap van den Berg
Vera van de Nieuwenhof
Lia Kijzer
Emmy Meester
Ellen van Caldenborgh
Linda Cerneus
Margo Hekstra
Arno van Hoeven
Marjan Schraven
Annelies Frequin
Carolus van Doornen
Ivonka Ciepielak
Rick Boerman
Christine van Royen
Fred Meulenbelt

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Geen categorie

Verkiezingsprogramma Humanities Rally Partij

logo

Humanities Rally gaat naast al haar andere bezigheden ook de raad in, onder de naam Humanities Rally Partij. De acties vergaderingen en protesten gaan onveranderd door.. De raadsleden proberen te informeren met stukken die we zo (eerder) kunnen krijgen en streven dezelfde doelen na, alleen via een andere weg.

Waarom een nieuwe partij, vanuit Humanities Rally?

 • Directe democratie.
  Humanities Rally blijft in het openbaar vergaderen. Iedere student kan het hele jaar lang punten aanbrengen. Wij luisteren altijd naar de beweging.
 • Waakhond.
  Humanities Rally heeft al veel bereikt. Onze raadsleden gaan volgend jaar controleren of het faculteitsbestuur zich ook echt aan de afspraken houdt.

Wat zijn onze punten?

 • Specialisering boven verbreding.
  Alle kleine talen blijven en de minimumeis voor twintig studenten per mastervak gaat van tafel.
 • Meer macht aan de studenten- en docentenraden.
  Medezeggenschapsraden moeten toegang krijgen tot alle stukken. De bevoegdheden moeten uitgebreid worden.
 • Volledige financiële en bestuurlijke openheid.
  Niet alleen  medezeggenschapsraden, maar alle studenten en docenten moeten inzicht krijgen in het opereren van de faculteit
 • Opleidingen worden weer autonoom.
  Docenten bepalen zelf welke vakken ze aanbieden en wat voor onderzoek ze doen, niet de decaan of een faculteitsbrede “College”-directeur.

ENGLISH

Humanities Rally will be joining the student council, under the name Humanities Rally Partij. This does not mean that we will stop doing what we’ve been doing until now. Our actions, meetings and protests will continue in the same way. Our coucil members will try to provide the movement with information available to the student council and they will try and achieve the same goals in different ways.

Why a new party from Humanities Rally?

 • Direct democracy.
  Humanities Rally will continue to hold public meetings. Every student can bring up issues to add to our agenda throughout the year. The party will always listen to the movement.
 • Watchdog
  Humanities Rally has achieved much. Our council members will make sure that the            facultyboard lives up to its commitments.

 

What is our agenda?

 • Specialisation over generalisation
  All ‘small languages’ must remain as studies and it must remain possible to have mastercourses with less than twenty students.
 • More power to the student council and works council.
  The student and works councils must have access to all relevant information and their capabilities must be broadened.
 • Complete financial and administrative transparency.
  Not only the councils, but all students and staff should have insight into the workings of the faculty.
 • Studies will regain autonomy.
  Teachers will themselves determine what courses to teach and what subjects to research, not the dean or a facultywide “College” director

1 reactie

Opgeslagen onder Geen categorie

Kandidatenlijst Humanities Rally Partij FSR-FGw 2015

1. Meike Mol, filosofie

2. Yvo Greydanus, filosofie

3. Renee Peereboom, klassieke talen

4. Eleni Kouvelas, Europese studies

5. Lennard van Uffelen, Slavische talen

6. Eva Witteman, filosofie

7. Ruud van der Veen, geschiedenis

8. Joris van Wouden, Nederlands

9. Lianne Hooijmans, filosofie

10. Tivadar Vervoort, filosofie

11. Julia van Rosmalen, kunstgeschiedenis

12. Daan Doeleman, filosofie

13. Gijs Doeleman, n.n.b.

14. Laura Fischer, filosofie

15. Naomi Appelman, filosofie

16. Jip Lemmens, klassieke talen

17. Catherine Hooijer, filosofie

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Geen categorie

Oprichtingsbijeenkomst Humanities Rally Partij 28 maart

Met een feestelijke bijeenkomst gisterenavond in de Barco hebben wij van Humanities Rally het startschot gegeven voor onze FSR-partij. Op deze avond vierden we wat Humanities Rally de laatste tijd al bereikt heeft: voorlopige stillegging van Profiel 2016 en twee jaar uitstel voor de kleine talen. Maar ook het feit dat studenten en docenten nu zelf nadenken over de toekomst van hun faculteit, is al een overwinning. De strijd van Humanities Rally is echter nog lang niet voor bij. Met alle mogelijke middelen blijven we ons inzetten. Humanities Rally Partij, onze partij voor de FSR-FGw, is één van de manieren waarop we dat volgend jaar blijven doen. In de Faculteitsraad willen we ons hard gaan maken voor alles wat we sinds oktober met protestmarsen, petities, overleggen en andere actie mee bezig zijn. Tegen ondoordachte bezuinigingen en tegen ingrijpende hervormingen van bovenaf. Voor een divers en gespecialiseerd studieaanbod en voor zeggenschap over het eigen onderwijs.

Gisteravond hebben we de voorlopige kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma gepresenteerd. Deze zijn de afgelopen weken samengesteld door de openbare vergaderingen van Humanities Rally. Speerpunten zijn het schrappen van de minimumeis voor twintig studenten per mastervak, het behoud van de kleine talen en het vergroten van docenten- en studenteninspraak, met name wat betreft de dreigende reorganisaties. Humanities Rally Partij staat naast deze punten ook voor een radicaal andere studentenpolitiek. Humanities Rally blijft iedere week in het openbaar vergaderen. Ons beleid, dat is wat studenten en docenten ons op die vergaderingen vertellen. Hiervoor hoef je zeker geen lid te worden van de partij. Ook de acties van Humanities Rally blijven gewoon doorgaan, onafhankelijk van de partij.

De avond gisteren was een groot succes. Met bijna vijftig leden op de eerste dag hebben we een stevige achterban voor de campagne in mei.

Foto’s gemaakt door Rianne van Dam:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.811488725587905.1073741849.738469196223192&type=1

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Geen categorie

On the Wonders of Solidarity @Maagdenhuis

On the Wonders of Solidarity @Maagdenhuis

This Saturday morning I take a break from the sizzling activism that happens in and around the Maagdenhuis and that I, as so many others, have participated in intensively over the last three weeks. As I am sitting with my morning coffee, I know that I urgently need this break, though I am still kind of sad that I do not join the breakfast and cleaning up with staff and students which is taking place while I am writing this.

Most of us, I suspect, are witnessing the political developments at the UvA with exhilaration and concern. Even if the CvB tries to do everything to keep their jobs, we do not know yet if we will be able to achieve anything tangible in the end. Will the committees that are now being formed reflect the movement and its will to change things and to bring the real problems to public attention? Or will they be pushed into adopting the CvB’s and maybe others’ idea of a Realpolitik that continues to sweep the most troubling things under the carpet in order to trade real change for cosmetic adjustments? Will the people who are going to sit in the committees have the courage to (continue to) speak out when it is needed? And if so, will their courage be successful? We do not know any of the answers at this moment. We have to live with what is unknown and uncontrollable. Especially the students have already impressively shown their ability to deal with this ongoing uncertainty since the occupation of the Bungehuis. A recent text that De Nieuwe Universiteit posted on its website (“Values that can’t be quantified”) is another example of this serenity that continues to astonish me.

As I try to look back and take in all the events of the recent weeks – all the conversations I had, all the texts and tweets I have read, all the faces I have seen and all the voices I have heard in meetings and rallies and public discussions – I am not embarassed to say that tears fill my eyes. Every time I see and hear people raising their voice for the first time as they take a stand, every time a student speaks up and formulates her point perceptively, every time I notice that a face of a colleague has lit up and changed from frustration to joy and enthusiasm after he joined the protest, this to me is an experience so powerful that it is difficult to put into words.

There has been much talk about the culture of fear these last days. It pops up regularly in public debates as people remind the academic community and the larger public that many colleagues do not dare to speak their mind as they are afraid of losing their job. It has repeatedly been observed that a considerable part of the “silent majority” is in fact a “silenced majority”. I will never forget the moment when I first saw the clip of an interview with one of the Bungehuis students, a young woman, who in her calm and self-effacing manner talked about the fear that she perceived was preventing many of her teachers from publicly formulating their worries and criticism. Her astute empathy mirrored what I knew was also part of my own state of mind. Her courage couldn’t fail to spark a light in me: if she was willing to face the police in order to make heard her worries about the state of the university, how could I hold myself back out of fear of inconveniences?

That said, I completely respect everyone who does not join in the ongoing discussions out of fear or simply because he or she struggles with an overwhelming workload in the face of an insecure job position and/or in the face of ever growing demands and pressures from above. In fact, no one who is politically active now is, I am sure, completely free from these thoughts and challenges. Overcoming fear does not mean that we are fearless all the time. The British writer Marina Warner has recently put into words how the current university management in the UK, which is sadly similar to the one in the Netherlands, works with this fear: “People open themselves to exploitation” she writes “when the sense of self-worth that derives from doing something they believe in comes up against a hierarchical authority that is secretive, arbitrary and ruthless.” The managers of such a system, Warner observes, count on the feeling of shame – in others, not in themselves.

Shame means nothing else than the excruciating and deeply human fear of being worthless, and it most commonly appears in the form of an inner voice with which we talk to ourselves. The voice has two messages and smoothly switches back from one to the other. Either it says “You are not good enough!” or it says “Who do you think you are?” If we buy into the rationale of profitability and efficiency (rendementsdenken) because we cannot bear to think that the current system acts indeed ruthlessly, we are trapped in these messages. When we struggle to keep up with the output expectations in everything we do, we are quickly paralyzed by the thought “You are not good enough.” If we try to break out of it, stick true to ourselves and to what we passionately believe in, the “Who do you think you are”-message will immediately step in to make us feel miserable and apathetic again.

The everyday spectacle of the protest, in the Maagdenhuis as well as in the faculties and departments of our university (and beyond), derives its power from the transformation of this fearful silence into the energy of an audacious and genuinely open and democratic discussion.The students have shown us the way and they continue to show us what being respectful of others really means. I have participated in three joint debates with RethinkUvA, DNU and Humanities Rally, one rather spontaneous meeting and two General Assemblies. Although there were so many different experiences present in the room and there was no guarantee at all that we would come to an agreement that was urgently needed, we succeeded to do just that every time. This was a result of collective intelligence brought about by people who honor the emotional challenge such a situation means for everyone involved. Nothing touches me more than those students who never fail to gently remind everyone to stick to the rules of discussion. They know how quickly a debate can derail because human passions and fears are running amok instead of being channelled into a productive form. They have understood that we have to protect ourselves by carefully fostering our civility. They have understood that we have to enact what we are striving for in order to achieve it: starting any discussion and any action with a genuine respect for everyone involved, including for ourselves.

As we head into the next and probably more confusing period of our political struggle, we should never forget the wisdom of this approach. Some people will get tired and will need to withdraw for a while to recover and eventually come back, and that is okay. We are not machines but imperfect human beings. Others will continue to step in according to their possibilities. If we continue to honor what we have achieved and how we have arrived at this moment, I am sure that – in one way or the other – the wonders of solidarity that we have discovered during these last weeks will continue to do their work.

Natalie Scholz

Amsterdam, March 21st, 2015

1 reactie

Opgeslagen onder Geen categorie

Gezamenlijke verklaring van ReThink UvA, De Nieuwe Universiteit en Humanities Rally

ReThink UvA

Scroll down for English

Gisteren publiceerde het CvB een lijst met tien punten aangaande het bestuur en de institutionele cultuur van de Universiteit van Amsterdam. Na aanhoudende ontkenning heeft het CvB eindelijk retorisch rechtsomkeert gemaakt. Dit is het directe gevolg van onze protesten en inzet.

We verwelkomen deze ontwikkeling, maar verdere inspanningen zijn nodig om te zorgen dat het niet blijft bij enkel een verandering in toon.  Niet alleen zijn de voorstellen van het CvB onduidelijk, maar ze bieden ook geen oplossing voor de vertrouwenscrisis. De brief bevat geen enkel antwoord op onze eis voor een onafhankelijk onderzoek naar de financiële situatie en op onze roep om een moratorium op lopende herstructureringsprocessen. Wij benadrukken daarom nogmaals onze eisen.

Het is aan ons, studenten en medewerkers van de universiteit, om concrete verandering te bereiken, te beginnen met democratisering en decentralisatie. We blijven ons inzetten om een daadwerkelijk academische omgeving te vormen…

View original post 319 woorden meer

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Geen categorie