Categorie archief: Partij

Kandidatenlijst 2016

Maandag is het al weer zo ver! Er kan weer gestemd worden op de Humanities Rally Partij. Stem via: stem.uva.nl en wel op de volgende zeer competente kandidaten:

1. Manouk Schippers (Engelse Taal en Cultuur)
2. Julia van Rosmalen (Kunstgeschiedenis & Wijsbegeerte)
3. Sam Simons (Geschiedenis & Wijsbegeerte)
4. Djuna Farjon (Kunstgeschiedenis)
5. Billie Nuchelmans (Algemene Cultuurwetenschappen & Kunstgeschiedenis)
6. Michele Murgia (Wijsbegeerte)
7. Pascal Lemmer (Wijsbegeerte)
8. Arthur Berkhout (Geschiedenis & Wijsbegeerte)
9. Alex Tess Rutten (Literatuurwetenschappen)
10. Lennard van Uffelen (Slavische Talen en Culturen)
11. Meike Mol (Wijsbegeerte)
12. Maurits Harting (Engelse Taal en Cultuur)
13. Saskia Kroonenberg (Italiaanse Taal en Cultuur)
14. Tivadar Vervoort (Wijsbegeerte)
15. Eefje de Neeling (Scandinavische Talen en Culturen & Kunstgeschiedenis)
16. Tijmen Lansdaal (Wijsbegeerte)
17. Jip Lemmens (Klassieke Talen)

Lees meer over de kandidatenlijst hier.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Partij

Partijprogramma | Humanities Rally Partij 2016

“Soyez réalistes, demandez l’impossible”

Download hier ons hele Partijprogramma HRP 2016

Voorwoord

Vorig academisch jaar werd Humanities Rally opgericht als actiegroep tegen de gigantische bezuinigingen en hervormingsplannen die de FGw onherroepelijke schade hadden toegebracht. Een complex systeem van perverse prikkels binnen het universitaire financieringsmodel had geleid tot tekorten die draconische bezuinigingsingrepen schijnbaar noodzakelijk maakten. Gedurende de protesten werd echter duidelijk dat tekorten en bezuinigingen geen spelingen van het lot zijn, maar de consequenties van beleid. Beleid dat in de afgelopen jaren steeds uitsluitender gericht is geraakt op rendement in plaats van op de intrinsieke waarde van universitair onderwijs en onderzoek. Beleid dat bovendien zo goed als gevrijwaard is geweest van daadwerkelijke inspraak en invloed van studenten, docenten en medewerkers.

Wij beschouwen het als vanzelfsprekend dat het uitgangspunt van ieder universitair en facultair beleid de intrinsieke kwaliteit van de opleidingen moet zijn en niet, zoals nu, het aantal afgestudeerden. We beschouwen het als net zo vanzelfsprekend dat de waarborg en verbetering van die kwaliteit alleen verwerkelijkt kunnen worden wanneer het de studenten, docenten en medewerkers zijn die zeggenschap hebben over hoe het beleid vorm krijgt; niet de hogere sferen van het management. Afgelopen jaar hebben we gezien dat dankzij de door Humanities Rally ingeluide protesten tegen het bezuinigingsplan “Profiel 2016” een veel bredere inspraak van de facultaire gemeenschap tot stand is gekomen. Dat de FGw er nu beter voorstaat dan verleden jaar nog aangenomen kon worden, is precies te danken aan die brede inspraak. Voor Humanities Rally Partij staat dan ook vast dat de strijd tegen bezuinigingen, die noodzakelijkerwijs tot een verslechtering van onderzoek en onderwijs moeten leiden, niet gescheiden kan worden van de strijd voor democratisering. Omdat het de mensen op de werkvloer en in de collegebanken zijn die het best weten wat nodig is voor een goede opleiding, niet het management. Wij menen dat het noodzakelijk is om de gangbare manier van top-down beleid om te draaien, het tij van bezuinigingsgolven te keren, en autonomie van studenten, docenten en medewerkers te realiseren. Want onze faculteit zou niet een plek moeten zijn waar we, opgejaagd door de kwantitatieve rendementsdoelen van intransparante managementlagen, zo snel mogelijk door onze studies worden gedirigeerd, maar waar we ons op geheel eigen wijze kunnen ontplooien tot kritische           geesten.

Onlosmakelijk  verbonden met het streven naar kwalitatief hoogstaande, betekenisvolle studies, is het streven naar autonomie voor de facultaire gemeenschap. Niet als utopie, maar omdat ons onderwijs en onderzoek ons toebehoort; omdat het vanzelfsprekend is dat studenten, docenten en medewerkers bepalen wat studeren betekent. Humanities Rally Partij beschouwt het als haar taak om zich in de Facultaire Studentenraad in te zetten voor het tot stand brengen van daadwerkelijke zeggenschap van de facultaire gemeenschap, omdat dat de enige manier is om een bloeiende faculteit te behouden.

Lees de rest hier

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Partij

Humanities Rally Partij

hrp

Een partij, voortkomend uit de grootste studentenbeweging van de afgelopen jaren, die zich keihard gaat inzetten voor de doelen van Humanities Rally; in de raad, maar ook op straat.

Bottom-Up
Humanities Rally blijft in het openbaar vergaderen. Iedere student kan het hele jaar lang punten aanbrengen. Wij luisteren altijd naar de beweging.

Waakhond
Onze raadsleden gaan controleren of het faculteitsbestuur zich houdt aan de afspraken die Humanities Rally dit jaar heeft afgedwongen. Uiteraard blijven we ook constructief bijdragen aan nieuwe plannen.

Meer macht aan de studenten- en docentenraden
De bevoegdheden van medezeggenschapsraden moeten uitgebreid worden en zij moeten toegang krijgen tot alle stukken.

 Volledige financiële en bestuurlijke openheid
Niet alleen medezeggenschapsraden, maar alle studenten en docenten moeten inzicht krijgen in het opereren van de faculteit

Opleidingen worden weer autonoom
Docenten bepalen zelf welke vakken ze aanbieden en wat voor onderzoek ze doen.

Specialisering boven verbreding
De kleine opleidingen moeten beschermd worden de minimumeis voor twintig studenten per master-vak moet van tafel.

facebook-vector

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Partij

Kandidatenlijst Humanities Rally Partij FSr-FGw

Onze defintieve kandidatenlijst voor deelname aan de FSR-FGw is gisteren – 13 april – ingeleverd bij het Centraal Stembureau. In mei kun je stemmen op de volgende kandidaten van Humanities Rally Partij:

1. Meike Mol, filosofie

2. Yvo Greydanus, filosofie

3. Renée Peereboom, klassieke talen

4. Eleni Kouvelas, Europese studies

5. Lennard van Uffelen, Slavische talen

6. Eva Witteman, filosofie

7. Ruud van der Veen, geschiedenis

8. Joris van Wouden, Nederlands

9. Lianne Hooijmans, filosofie

10. Tivadar Vervoort, filosofie

11. Julia van Rosmalen, kunstgeschiedenis

12. Daan Doeleman, filosofie

13. Naomi Appelman, filosofie

14. Jip Lemmens, klassieke talen

15. Catherine Hooijer, filosofie

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Partij

Lid worden


Ja, ik wil lid worden van Humanities Rally Partij. Hiermee verwerf ik volwaardig lidmaatschap en krijg ik toegang tot de Algemene Ledenvergadering. Ik steun de partij met een bijdrage van tien euro per jaar. Door ondertekening van dit formulier verplicht ik me slechts voor één jaar. Er wordt dus niet automatisch geld afgeschreven. Na ondertekening wordt er zo snel mogelijk contact met mij opgenomen.

Velden met * zijn verplicht.

Voornaam *

Achternaam *

E-mailadres *

UvA-student / UvA-docent / Geen van beiden

Studie

Geboortedatum

Telefoonnummer

Straat en huisnummer

Postcode

Plaats

Mail naar: humanitiesrallypartij@gmail.com Je krijgt dan zo snel mogelijk antwoord.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Partij