Kandidatenlijst

Kandidatenlijst 2016

1. Manouk Schippers
2. Julia van Rosmalen
3. Sam Simons
4. Djuna Farjon
5. Billie Nuchelmans
6. Michele Murgia
7. Pascal Lemmer
8. Arthur Berkhout
9. Alex Tess Rutten
10. Lennard van Uffelen
11. Meike Mol
12. Maurits Harting
13. Saskia Kroonenberg
14. Tivadar Vervoort
15. Eefje de Neeling
16. Tijmen Lansdaal
17. Jip Lemmens

De Kandidaten stellen zich voor:

1. Manouk Schippers

Manouk voor siteHoi! Ik ben Manouk, ik ben bezig met de laatste loodjes van de studie Engelse Taal en Cultuur en start daarnaast volgend jaar met Rechtsgeleerdheid. Ik ben vorig jaar actief betrokken geweest bij de studentenprotesten en wil me ook komend jaar inzetten voor een betere faculteit en universiteit.

Ik ben er van overtuigd dat verbeteringen alleen bereikt kunnen worden door daar op zo veel mogelijk vlakken aan te werken. Omdat de FSR op relatief kleine schaal opereert en met iedereen in contact staat, is het een goede manier om mensen te bereiken en dingen te verbeteren en een kans om te zien waar de pijn precies zit en daar ook daadwerkelijk iets mee te doen.

Er valt nog een wereld te winnen. De universiteit moet een plek zijn waar mensen zich kunnen ontwikkelen en specialiseren. Uniformering en bestuur van bovenaf doen in dat opzicht meer kwaad dan goed: het is belangrijk dat we de zeggenschap neerleggen bij de mensen die het betreft. Democratisering is niet alleen belangrijk, maar cruciaal. Hetzelfde geldt voor decentralisatie. Studenten weten heel goed zelf waar zij behoefte aan hebben, docenten weten heel goed hoe zij kennis het beste over kunnen brengen.

2. Julia van Rosmalen

julia voor siteπαρρησία (parrhesia), Zelfstandig naamwoord, [oud Grieks]: Vrijmoedig te spreken, zeggen wat wijs en belangrijk is ook als dat op weerstand stuit of wanneer de spreker daar niet zelf van profiteert.

“Ik ben Julia van Rosmalen en ik studeer kunstgeschiedenis en wijsbegeerte. Ik heb tijdens de studentenprotesten het grote belang van parrhesia geleerd en het mij als een vaardigheid eigen gemaakt. Deze vaardigheid zou ik dan ook graag willen bijdragen aan de facultaire studentenraad: een plek waar het belangrijk is dat men de waarheid spreekt, ook wanneer dat niet de weg van de minste weerstand is.

Ik ben in mijn hart een academicus, en de kwaliteit van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek vind ik erg belangrijk. Hoewel ik middeleeuwse iconografie, landschapstuinen, metafysica en natuurfilosofie stiekem interessanter vind dan studentenpolitiek, is dat waar ik van houd nu zodanig in gevaar dat ik het wel moet verdedigen. Ik heb van dichtbij docenten die mij zeer inspireerden zien vertrekken, ik heb in een jaar in de OC samen met enthousiaste docenten en studenten getracht om de schade van de alsnog doorgevoerde bezuinigingen te beperken, en nu de discussie breed gevoerd wordt vind ik het moment juist om mij zo in te zetten voor de wetenschap. Heeft Plato bovendien niet gezegd dat de beste politicus er een tegen wil en dank is?

3. Sam Simons

Sam voor siteHa, mijn naam is Sam. Ik ben nu bezig met mijn eerste jaar Geschiedenis aan de UvA, volgend jaar start ik met Filosofie. Ik ben een student van de post-Maagdenhuisbezettinggeneratie (en munt bij deze ook meteen even deze term). Toen het centrum van Nederland heel even in het Maagdenhuis leek te liggen, was ik nog naar mijn eindexamens aan het toewerken. Sindsdien heb me verdiept in de situatie op de universiteit.

Dit jaar hebben we gemerkt dat er te weinig is geluisterd naar de protesten. Nog steeds hebben studenten nauwelijks inspraak als het er op aankomt en nog steeds voert de UvA bizar financieel beleid uit dat ten koste gaat van onderwijs. Volgend jaar wordt belangrijk: de commissies Democratisering & Decentralisering, Diversiteit & Dekolonisatie en Financiën komen met hun eindrapportages. De studentenraad moet er dan op toezien dat de uitslagen van deze rapporten de passende en nodige consequenties krijgen.

Zoals ik dit jaar zelf bezig ben geweest met het leren begrijpen van de problematiek op de universiteit, hoop ik dat ik komend jaar kan verduidelijken wat er speelt aan anderen die nog niet zo diep in de stof zitten, zodat er na volgend jaar meer mensen van de post-Maagdenhuisbezettinggeneratie bij Humanities Rally betrokken raken.

4. Djuna Farjon

Djuna voor siteHoi! Ik ben Djuna Farjon, tweedejaars kunstgeschiedenisstudent aan de UvA. Vorig jaar ben ik betrokken geraakt bij de studentenprotesten toen het duidelijk werd dat er bij de Universiteit van Amsterdam een catastrofaal beleid wordt gevoerd waarbij kwaliteit verloren gaat door bezuinigingen, studenten zo snel mogelijk door hun studie worden heen gejaagd om zo veel mogelijk winst te maken, medewerkers onder een steeds hogere werkdruk aan het lijntje worden gehouden met flexcontracten en kritische geluiden van studenten en docenten worden genegeerd.

Niet de managers die vervreemd zijn geraakt van de academische gemeenschap, maar de studenten en docenten weten het best wat nodig is voor de universiteit: zij maken immers de universiteit tot wat die is. Ondanks de grootschalige protesten vorig jaar voor democratisering en decentralisering is het duidelijk geworden dat de beleidsmakers zich hier toch nog weinig van aantrekken. Daarom is het van belang dat er vanuit de medezeggenschap en daarbuiten een kritisch geluid te horen is tegen het beleid van de UvA. Daarnaast wil ik me dit jaar ook gaan inzetten voor een duurzamere faculteit, aangezien daar nog veel te verbeteren valt en klimaatverandering een probleem is dat niet genegeerd kan worden.

5. Billie Nuchelmans

Billie voor siteIk ben Billie Nuchelmans. Als je dit leest ben ik hopelijk klaar met m’n bachelorscriptie voor Algemene Cultuurwetenschappen, maar ook bezig met het eerste jaar Kunstgeschiedenis. Ik ben vorig jaar betrokken geraakt bij studentenprotest omdat ik vind dat de bezuinigingen op onze faculteit en de onderwaardering van geesteswetenschappen in het algemeen voor een enorme verarming van onze samenleving zorgen. Als studenten moeten wij van ons laten horen om dit soort ontwikkelingen aan de kaak te stellen, maar dat kan alleen voor serieuze gevolgen zorgen als er echt naar ons wordt geluisterd.

Er moet de komende jaren aan een structuur en cultuur worden gewerkt waarin wij als studenten en docenten onze universiteit kunnen vormen. Daar wil ik graag volgend jaar in de Facultaire Studentenraad mijn steentje aan bijdragen. De studentenraad zou uiteindelijk slechts een radertje in het geheel van inspraakmogelijkheden moeten zijn om studenten hun universiteit vorm te laten geven, maar is een belangrijke manier om invloed uit te oefenen op beleid. Als je op mij of iemand anders van Humanities Rally Partij stemt kan je erop rekenen dat je in de raad wordt vertegenwoordigd door een partij met idealen en een visie voor de lange termijn, die er ook alles aan doet om concrete zaken nú aan te pakken.

6. Michele Murgia

Nummer 6 op onze lijst, Michele Murgia, wilde zijn persoonlijke boodschap aan jullie graag overbrengen in de vorm van haiku’s. Een bloemlezing:

Michele voor site~~~

Een benoeming nu?
Zonder kennis en inspraak
Stem HRP nu!

~~~

Smerige krakers-
Loop de lange mars en kom in
Schone schaduwen

~~~

De zon schijnt op omhp
Buiten helder, binnen niet
Transparantie nu!

~~~

 

7. Pascal Lemmer

Pascal voor siteHoi, ik ben Pascal Lemmer, student filosofie en ik ben kandidaat namens Humanities Rally Partij. Waarom? Omdat ik noch een zielenlose copycat ben als de mensen bij Trots op n̶e̶ d̶ e̶ r̶ l̶ a̶ n̶ d̶ FGw (Immers heeft TOF bijna altijd hetzelfde gedaan als HRP, behalve toen het echt uitmaakte) noch een postmoderne nihilist zoals ONS dan wel compleet nietszeggend zoals Fgwsociaal. Waar ik echter wel voor sta: bestuurders de les lezen (bedankt voor de grap ONS). Toen ik eens met Hans Amman onderhandelde moest hij bijna huilen. Sommigen gaan er zelfs van uit dat ik de ‘persoonlijke reden’ ben voor zijn veel te late vertrek. Als je mij niet in de raad wil zien, wie dan wel, lieve kiezers?

Maar even serieus: Wat afgelopen jaar slechts voorspelbaar was is nu een feit. Er zijn immers nauwelijks dingen écht veranderd. En wat is veranderd is of (nog) niet geimplementeerd of slechts kosmetisch. Dat het op deze manier zou aflopen werd mij al duidelijk toen Hans Amman in een onderhandeling tegen mij heeft gelogen alleen maar om de status quo te kunnen herstellen. En TOF noch FGwsociaal zien dat in of willen er daadwerkelijk iets aan doen. Stem op mij om op z’n minst een kans te maken op een werkelijk betere universiteit: lekker basisdemocratisch, lekker dingen zelf weten, lekker sociaal.

8. Arthur Berkhout

IArthur voor sitek ben Arthur en studeer filosofie, en ik wil de raad in omdat ik geloof dat meer inspraak voor studenten en docenten meer is dan een slogan. De FGw wordt structureel geteisterd door bezuinigingen die binnen een ander financieringssysteem helemaal niet nodig zouden zijn, maar wel een vernietigende invloed op ons onderwijs en onderzoek uitoefenen. Hoewel de faculteit in een gezamenlijk inspanning – met dank aan Humanities Rally – de schade beperkt heeft weten te houden, is er ook iets anders beperkt: autonomie. Het huidige onderwijsbeleid heeft tot voornaamste effect dat de beschikking over ons eigen onderwijs en onderzoek wordt ontnomen, wat tot inperking van vrijheid en verslechtering van kwaliteit leidt. Kleinere werkgroepen, meer vrijheid, zelfontplooiing, keuzeruimte: we willen het allemaal, maar we kunnen er pas werkelijk over spreken als de facultaire gemeenschap het zelf voor het zeggen heeft. Ik wil de raad in om de invloed die men daar heeft aan te wenden voor de autonomie van de facultaire gemeenschap. Daarom geen beloftes, wel een uitnodiging: strijd mee.