Lijst 2017


Noor

1. Noor de Vries

Ik wil mij volgend jaar in de FSR hardmaken voor decentralisatie van de bestuurlijke macht. Ondanks de vraag naar meer inspraak hebben veel opleidingen nog steeds te kampen met ongewild beleid opgelegd van bovenaf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het 8-8-4 systeem. De semesterindeling blijkt vaak contraproductief en verhoogt de werkdruk voor zowel studenten als docenten. Ik wil voorkomen dat dit in de toekomst alleen maar meer zal gebeuren, en me verzetten tegen het slechte beleid dat er nu al ligt. De beslissingsmacht over dit soort vraagstukken – denk: semesterindeling, curricula, vak evaluaties, OER –  moet teruggegeven worden aan de studenten en docenten zelf. Zij weten per slot van rekening het best hoe het onderwijs moet worden vormgegeven op hun eigen opleiding. Elke opleiding is anders en de docenten en studenten moeten de mogelijkheid hebben hun opleiding naar eigen vrijheid in te richten. Naar aanleiding van de uitslag van het referendum heb ik me hier bij de afdeling Wijsbegeerte al mee beziggehouden. Ik wil volgend jaar graag plaatsnemen in de studentenraad om de strijd voor meer autonome en democratische opleidingen door te zetten.

 


 

 

2. Bauke KokIMG_6494

De waarde van een studie is voor studenten het grootst wanneer ze zich kunnen verdiepen in hun vakgebied zonder zich al te druk te maken over bureaucratische eisen. Dat is niet vanzelfsprekend. FGw-studenten hebben in hun eerste jaar te maken met een BSA en zitten in hun derde jaar met een verplichte minor in hun maag, terwijl er steeds meer specialistische keuzevakken verdwijnen. Dat houdt verband met de wijze waarop er bestuurd wordt: financiële prikkels maken het aantrekkelijk om studenten snel te laten afstuderen, en hen niet meer vakken dan strikt noodzakelijk te laten volgen. In de studentenraad wil ik me hard maken voor een minder prestatiegericht begrotingsbeleid, zodat opleidingen meer ruimte krijgen hun onderwijs op basis van inhoudelijke overwegingen vorm te geven. Dat komt uiteindelijk de student ten goede.

 


3. Annie de JongAnnie

De geesteswetenschappen staan al langer onder druk, omdat ze minder studenten weten aan te trekken dan andere faculteiten en niet altijd direct een duidelijke maatschappelijke toepassing hebben. Men denkt daarom dat ze geen nut hebben en dat er buitensporig op bezuinigd moet worden. Dit is echter extreem schadelijk voor onze kennisverwerving. Ook kleinere opleidingen hebben een intrinsiek bestaansrecht. Ze leveren absoluut bruikbare kennis op. Specialisatie op het gebied van deze kleinere disciplines is van groot belang. Daarom wil ik me inzetten voor het behoud van kleine opleidingen en het tegengaan van de verschraling van het onderwijs binnen de kleine studies.

 


Alex4. Alex Philippa

In het onderwijs is niets zo belangrijk als het contact tussen docent en student. In de vrije uitwisseling van ideeën en gedachten kan nieuwe kennis ontstaan. Daar hoort de universiteit een vrijplaats aan te bieden. Alleen dankzij autonomie kunnen docenten functioneren aan een universiteit. Bestuurlijke regelzucht en top-down-beslissingen werken hen tegen.
In mijn opleidingen klassieke talen en filosofie heb ik het belang van persoonlijke interactie leren onderkennen. Dit voorrecht wil ik andere, toekomstige studenten ook kunnen bieden. De huidige beleidskeuzes en marktgerichte strategieën ondermijnen de broedplaats van radicale, nieuwe kennis.
Nu moet er gestreden worden, en geen andere partij dan Humanities Rally Partij kan strijden voor de belangen van kleine studies en de autonomie van docenten.
De universiteit is geen fabriek, de docent geen machine. We zijn mensen. Mensen die kennis vergaren. Kom op voor kennisvergaring.

 


5. Michele Murgia

6. Ruben van den Bosch

7. Tammie Schoots

8. Billie Nuchelmans

9. Alex Tess Rutten

10. Bobby Uilen

11. Heleen de Vries

12. Tessa de Vet

13. Harriet Bergman

14. Levente Vervoort

15. Tashina Blom

16. Daan Doeleman

17. Hannah van Binsbergen