Programma 2017 in het kort

Humanities Rally werd opgericht in 2014 als reactie op de bezuinigingen op de FGw, en maakte deel uit van een breed gedragen protest tegen huidige universiteitssysteem, waar rendementsdenken, top-down besturen en weinig aandacht voor diversiteit de norm zijn. De maagdenhuisprotesten en de daaruit voortkomende onderzoekscommissies hebben de mogelijkheid van een andere universiteit laten zien. Helaas zet de bezuiniging op de FGw zich nog altijd door. Humanities Raly wil de mogelijkheden voor democratische vernieuwing aangrijpen en tegelijkertijd de bezuiniging op de FGw een halt toe roepen!

1. Behoud Kleine Opleidingen

 • Tegen grote bachelorcluster, voor zelfstandige kleine studies.
 • Tegen verplichte minoren, voor behoud specialistische vakken.
 • Extra geld naar kleine opleidingen, ook als hier geen ‘onderwijsinnovatie’ tegenover staat.

2. Decentraliseer Bestuurlijke Macht

 • Beslissingen over de semesterindeling, begeleidingstrajecten, evaluaties, etc. moeten op opleidingsniveau genomen worden.
 • De FSR moet initiatieven tot democratisering van departementen ondersteunen.
 • De faculteit moet toewerken naar een bestuursmodel waar de studentenstem niet genegeerd kan worden.

3. Quota en Curricula

 • Curricula moeten kritisch worden doorgelicht om ruimte te maken voor gemarginaliseerde, niet-witte en niet-Europese perspectieven.
 • De UvA actief beleid voeren om meer studenten te werven op scholen in Amsterdam en omgeving met grote aantallen leerlingen met een minderheidsachtergrond.
 • Diversiteitsquota zijn een goede manier zijn om te zorgen dat de UvA deze doelen ook echt realiseert.

4. Vrijheid van de Student

 • Afschaffing van het Bindend Studie Advies.
 • De student moet de vrijheid gegund zijn om langer over zijn studie te doen dan nominaal.
 • Cijfergemiddelde mag geen factor zijn in de toelating tot een vak of studie.

5. Vrijheid van de Docent

 • De werkdruk van docenten moet omlaag. Dit kan enkel door docenten meer tijd (en dus geld) te geven voor de uren onderwijs die ze geven.
 • De regeldruk voor docenten moet omlaag.
 • Het moet de docent vrij staan om de inhoud naar eigen inzicht in te vullen, en de toetsvorm te kiezen die het beste bij het vak aansluit.