Partijprogramma in het kort

Democratisering

Het moet afgelopen zijn met het top-down bestuur dat alleen maar leidt tot bezuinigingen, ontslagen, en verschraling van het onderwijsaanbod. Het zijn de studenten en docenten die het best weten wat goed onderwijs en onderzoek is, en zij zouden zeggenschap moeten krijgen over het beleid. Humanities Rally Partij zal zich inzetten voor het realiseren van werkelijke zeggenschap.

Decentralisering

Op het moment worden grote beslissingen van bovenaf centraal opgelegd aan de faculteiten en de opleidingen. Humanities Rally Partij meent dat beslissingen genomen zouden moeten worden door de mensen die dat het meest direct aangaat, niet door een handjevol bestuurders met rendementseisen.

Dekolonisatie en diversiteit

De curricula op de faculteit worden gedomineerd door een canon van dode witte mannen. Het aantal vrouwelijke hoogleraren is significant lager dan het aantal mannelijke. Bovendien is de faculteit nauwelijks een afspiegeling van een diverse stad als Amsterdam te noemen. Humanities Rally Partij wil structuren van ongelijkheid afbreken en van de faculteit een voor iedereen inclusieve plek maken. Dat betekent ook dat het onderwijsaanbod moet worden uitgebreid met waardevolle, niet-westerse perspectieven.

Vrijheid van Studeren

Studeren is méér dan alleen een diploma halen; studeren gaat om de mogelijkheid tot zelfontplooiing. Voor die zelfontplooiing zijn vrijheid, tijd en ruimte nodig. Humanities Rally Partij verzet zich dan ook tegen rendementsmaatregelen als het Bindend Studie Advies, en we willen het studenten mogelijk maken geheel naar eigen inzicht hun studie vorm te geven.

Vrijheid docent

Docentenbelang is studentenbelang en vice versa. Het vertrouwen moet er zijn dat docenten zelf, en in overleg met studenten, het best kunnen bepalen hoe goed onderwijs eruit ziet. Van bovenaf opgelegde onderwijsvernieuwingen zijn vaak in feite verkapte bezuinigingsmaatregelen die de onderwijskwaliteit niet ten goede komen. Humanities Rally Partij wil samen met docenten strijden voor een verlaging van de werkdruk, omdat dit essentieel is voor een goede begeleiding van studenten.

Specialisering boven verbreding

Door de vermarkting van het onderwijs en de financiering op basis van outputfactoren – zoals het aantal afgestudeerden – staan kleine studies, met name de talen, onder druk. Humanities Rally Partij gelooft in de intrinsieke en maatschappelijke waarde van kleine, gespecialiseerde (talen)studies en zet zich in voor een financieringsmodel dat het voortbestaan van die studies garandeert.

Binnenstadscampus

De nieuw te realiseren binnenstadscampus mag geen tweede Roeterseiland worden. Studenten en docenten moeten zelf de mogelijkheid krijgen om ruimtes naar hun wensen in te richten. Hier moet zowel op macro-niveau rekening mee worden gehouden bij het ontwerpen, maar bovendien moet er op micro-niveau meer vrijheid zijn ruimtes vorm te geven zonder betuttelende regels.

 

Lees hier het volledige programma