150 brieven

Naar aanleiding van onze oproep hebben tot dusver 150 (oud-)studenten een brief geschreven naar het departement, de faculteit en het CvB. Dat brengt ons op een totaal van 450 enveloppen. De eerste brieven zijn afgelopen dinsdag bezorgd op de desbetreffende kantoren.

We gaan net zo lang door tot dit besluit van tafel is, blijf dus vooral schrijven!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Geen categorie

Meer democratie, meer diversiteit

We merken dat de discussie op sociale media en in de wandelgangen langzaam gekaapt lijkt te worden door rechtse mediafiguren die het emeritus-besluit framen als identiteitspolitiek. Naar aanleiding van een recente twitterstorm hebben nieuwe docenten hatelijke en dreigende berichten ontvangen. We vinden dit zeer verontrustend en spreken bij dezen onze steun voor en medeleven met hen uit.

Het beleid waar wij ons tegen uitspreken is noch het gevolg van het aannemen van deze docenten, noch het gevolg van feminisme, anti-racisme of diversiteit (ontwikkelingen die wij te allen tijde voorstaan). Alle pogingen om de discussie zo te framen dat het zou gaan om een poging van het universiteitsbestuur witte mannen de deur te wijzen ter bevordering van de diversiteit zijn te kwader trouw. Humanities Rally distantieert zich van deze vertwitterde, verknipte “verdeel en heers”-mechanismes.

Dit alles leidt namelijk af van het blijvende probleem van neoliberaal top-downbeleid, waar onze protestactie zich in de eerste plaats tegen richt. Het onderwijs zelf is het grootste slachtoffer van dit gebrek aan democratische besluitvorming.

Een echte inclusieve en diverse universiteit is ook democratisch georganiseerd. Alleen zo zorgen we dat docenten en studenten die de patriarchale institutionele structuren bevragen en strijden voor meer gelijkheid dit in een veilige en open omgeving kunnen doen.

Er is een enorme afstand ontstaan tussen managers enerzijds, staf en studenten anderzijds. Laten we proberen die afstand te verkleinen, zodat ieder departement zelfstandig zijn onderwijs kan vormgeven.

More democracy, more diversity

We notice that the discussion on social media and in the corridors is being hijacked by right-wing media figures who frame the emeritus decision as identity politics. In a recent twitter storm, new teachers have received hateful and threatening messages. We find this deeply disturbing and hereby express our support for, and sympathy with, the staff members concerned.

The policy we are speaking out against is neither the result of hiring new teachers nor of feminism, anti-racism or diversity (for which we advocate at all times). All attempts to frame the discussion as an attempt by the university to ban white males in order to promote diversity are in bad faith. Humanites Rally distances itself from such twittered, twisted “divide-and-conquer” mechanisms.

This is merely distracting us from the enduring problem of neoliberal top-down policies that are the primary focus of our protest. Ultimately, education itself is the biggest victim of this lack of democratic decision-making.

A truly inclusive and diverse university is also democratically organized. Only then will we ensure that students and staff who question patriarchal institutional structures and fight for greater equality can do so in a safe and open environment.

A huge distance has emerged between managers on the one hand, and staff and students on the other. Let’s try to reduce this distance, so that each department will be able to shape its education independently.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Geen categorie

Brievenactie Emeritusbesluit

De universiteit heeft besloten dat alle emeritus-hoogleraren en gepensioneerde docenten die momenteel nog op onbezoldigde basis lesgeven in de toekomst van die bevoegdheid ontslagen gaan worden. Concreet betekent dit dat Victor Kal, Maarten Coolen, Michiel van Lambalgen en Martin Stokhof binnenkort geen lessen meer mogen verzorgen aan de filosofie opleiding. Folia heeft hier woensdag een artikel aan gewijd.

Het besluit is onderdeel van nieuwe centrale richtlijnen (afdeling Personeel & Organisatie), die andere faculteiten en departementen vooralsnog naast zich neerleggen. Maar Beate Roessler, afdelingsvoorzitter Filosofie, heeft besloten dat deze docenten vernieuwing in de weg staan. Hoewel er absoluut iets te zeggen valt voor diversifiëring van ons onderwijs, is het in dit geval een argument dat kant noch wal raakt. Deze docenten geven kosteloos colleges in keuzevakken omdat ze zo veel houden van hun vakgebied en zitten daarmee op geen enkele manier (financiering van) ander onderwijs in de weg. Ze vergroten juist het vakaanbod voor studenten en verlichten de druk op de vakken van andere docenten.

Het is de zoveelste poging van de managers om ons departement te stroomlijnen en in zijn vrijheid te beperken. De roep om meer diversiteit – zo belangrijk in onze eerdere studentenprotesten – wordt nu tegen ons gebruikt om ervaren filosofen te discrimineren op basis van leeftijd.

Daarom willen we in actie komen, met een brievenactie gericht aan het CvB, het faculteitsbestuur en het departement. We willen ze overspoelen met brieven waarin we de liefde verklaren aan onze docenten en uitleggen waarom ze zo waardevol zijn voor het departement. 

Om het wat makkelijker te maken hebben we een voorbeeldbrief geschreven die je onderaan deze pagina kunt vinden. Je kunt ervoor kiezen deze voorbeeldbrief te ondertekenen of de voorbeeldbrief aan te passen met persoonlijke anekdotes, maar het is natuurlijk nog leuker als je zelf een brief schrijft.

Mail je brief vervolgens naar humanitiesrally@gmail.com. Wij zullen de brief in drievoud uitprinten en versturen naar Geert ten Dam (CvB), Fred Weerman (faculteit) en Beate Roessler (departement). Ook zullen we ervoor zorgen dat kopieën van de brieven bij de desbetreffende docenten terecht komen om ze zodoende een hart onder de riem te steken. 

Heb je weinig tijd? Via deze link opent de voorbeeldbrief direct in je mail. Je hoeft alleen nog maar je naam eronder te zetten en op verzenden te klikken.

Met 500 studenten op het departement en nog veel meer alumni moet het mogelijk zijn honderden brieven op de bureaus van de bestuurders te krijgen. Verspreid dit bericht daarom veelvuldig, moedig al je vrienden aan om in de pen te klimmen en benoem de actie in je werkgroepen. Deze strijd is nog lang niet gestreden.

Groet,
Een groep verontwaardigde filosofen

Via deze link opent de voorbeeldbrief direct in je mail.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Geen categorie

ARREST AT PEACEFUL DEMONSTRATION

This Friday, Humanities Rally had a peaceful, harmless and energetic protest to take a stand against budget cuts and in general the neoliberal forces which are gentrifying our city. Unfortunately, the protest ended with one of our comrades being detained because of something they said during the event.

While in custody, our comrade was sexually assaulted and treated in a horrifying way. We are outraged that these measures have been taken to silence them and we find it unfair that the police take offence to their comment. We demand that the police stop singling out individuals at protests and arresting them. Our comrade has since been released and is very much in shock.

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Geen categorie

Demonstration Outraved

On Friday April the 12th Humanities Rally will organise a demonstration!

Because of the budget cuts on our education we aren’t able to think freely and express our creative minds anymore. Students are suffering from burn-outs and teachers are overworked, thus making it even harder for them to have free and emancipatory education. The money that should be put in education is instead being invested into real estate by the UvA: making university space private, instead of communal.

We want a university that is accessible to everyone and where students and teachers are being encouraged to think freely and critically. Space at universities and in the city should be for the many, not the few. We think money should be invested in education and not used for making profit.

On Friday the 12th of april we will protest these policies and budget cuts. We wil show the UvA what free and emancipatory people look like by reclaiming space.  Come join us and bring your friends! You can also find the event on Facebook: https://www.facebook.com/events/335503600406831/

 

When: Friday April the 12th, 14.00

Where: we will start walking from Binnengasthuisterrein, Oudemanhuispoort.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Acties, Updates