Meer democratie, meer diversiteit

We merken dat de discussie op sociale media en in de wandelgangen langzaam gekaapt lijkt te worden door rechtse mediafiguren die het emeritus-besluit framen als identiteitspolitiek. Naar aanleiding van een recente twitterstorm hebben nieuwe docenten hatelijke en dreigende berichten ontvangen. We vinden dit zeer verontrustend en spreken bij dezen onze steun voor en medeleven met hen uit.

Het beleid waar wij ons tegen uitspreken is noch het gevolg van het aannemen van deze docenten, noch het gevolg van feminisme, anti-racisme of diversiteit (ontwikkelingen die wij te allen tijde voorstaan). Alle pogingen om de discussie zo te framen dat het zou gaan om een poging van het universiteitsbestuur witte mannen de deur te wijzen ter bevordering van de diversiteit zijn te kwader trouw. Humanities Rally distantieert zich van deze vertwitterde, verknipte “verdeel en heers”-mechanismes.

Dit alles leidt namelijk af van het blijvende probleem van neoliberaal top-downbeleid, waar onze protestactie zich in de eerste plaats tegen richt. Het onderwijs zelf is het grootste slachtoffer van dit gebrek aan democratische besluitvorming.

Een echte inclusieve en diverse universiteit is ook democratisch georganiseerd. Alleen zo zorgen we dat docenten en studenten die de patriarchale institutionele structuren bevragen en strijden voor meer gelijkheid dit in een veilige en open omgeving kunnen doen.

Er is een enorme afstand ontstaan tussen managers enerzijds, staf en studenten anderzijds. Laten we proberen die afstand te verkleinen, zodat ieder departement zelfstandig zijn onderwijs kan vormgeven.

More democracy, more diversity

We notice that the discussion on social media and in the corridors is being hijacked by right-wing media figures who frame the emeritus decision as identity politics. In a recent twitter storm, new teachers have received hateful and threatening messages. We find this deeply disturbing and hereby express our support for, and sympathy with, the staff members concerned.

The policy we are speaking out against is neither the result of hiring new teachers nor of feminism, anti-racism or diversity (for which we advocate at all times). All attempts to frame the discussion as an attempt by the university to ban white males in order to promote diversity are in bad faith. Humanites Rally distances itself from such twittered, twisted “divide-and-conquer” mechanisms.

This is merely distracting us from the enduring problem of neoliberal top-down policies that are the primary focus of our protest. Ultimately, education itself is the biggest victim of this lack of democratic decision-making.

A truly inclusive and diverse university is also democratically organized. Only then will we ensure that students and staff who question patriarchal institutional structures and fight for greater equality can do so in a safe and open environment.

A huge distance has emerged between managers on the one hand, and staff and students on the other. Let’s try to reduce this distance, so that each department will be able to shape its education independently.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Geen categorie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.